วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ พศ.ทำสมาร์ทการ์ดพระให้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ รร.รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการภายใต้แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษว่า ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันมีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย และควรใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้วย และทุกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จะต้องมี ฐานข้อมูลของพระภิกษุสามเณรทุกรูป เพราะต่อไปจะต้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำบัตรสมาร์ทการ์ดพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนต้องการทำให้สำเร็จ เนื่องจากจะช่วยในการทำงานด้านพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงอยากฝาก พศ.ทำให้สำเร็จด้วย ขณะเดียวกัน ทางกรมการปกครองพร้อมจะให้ ความร่วมมือ แต่ต้องรอการจัดทำฐานข้อมูลของ พศ.ก่อน เพราะข้อมูลของพระสงฆ์จะเป็นข้อมูลเฉพาะ ต่างจากฐานข้อมูลของประชาชนที่ระบุไว้ใน บัตรประชาชนทั่วไป ดังนั้น พศ. จึงต้องเป็นฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลของพระสงฆ์ เบื้องต้นให้นโยบายไปว่าการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์นั้น ควรดำเนินการ 2 ระยะ โดยระยะแรกดำเนินการในส่วนของพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการ และมีสมณศักดิ์สูงๆก่อน เพราะกลุ่มนี้จะมีโอกาสสึกออกไปน้อยมาก

นายออมสินกล่าวด้วยว่า พศ.ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเองน้อยมาก ทั้งที่งานที่ พศ.ทำนั้น มีเรื่องดีๆเยอะมาก แต่กลับทำงานแบบเงียบๆไม่มีคนรู้ ซึ่งการให้ข้อมูลที่ดี ที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ดังนั้น ไม่ควรรอให้เกิดแต่ข่าวร้ายอย่างเดียว เมื่อ พศ.ทำงานอะไร มีผลงานอะไร ควรนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งจากการที่ตนได้มากำกับดูแล พศ. ยืนยันว่า พศ.มีโครงการดีๆเยอะมาก.