วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯเขาใหญ่ ประกาศตามหา 2 นักวิ่งเซลฟี่ช้างป่า มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

หัวหน้าอุทยานฯเขาใหญ่ ประกาศตามหาตัว 2 นักวิ่งเซลฟี่ช้างป่ามาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และ มาตรา 25

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานฯเขาใหญ่ เปิดเผยว่า จากกรณี 2 นักวิ่งที่ถ่ายเซลฟี่กับช้างป่าเขาใหญ่ จนถูกช้างป่าวิ่งไล่เกือบเอาชีวิตไม่รอดนั้น ถือว่าเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 5

"เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวน หรือเดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะทำให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอื่นใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทำการดังกล่าวต่อไปได้"

ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งห้ามมิให้กระทำใดๆ แล้ว ยังมีการกระทำนั้นอยู่อีก ผู้กระทำจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และ มาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการประกาศข้อควรปฏิบัติเมื่อพบช้างป่าอย่างชัดเจนตลอดมา โดยมีการเตือนนักท่องเที่ยวให้อยู่ห่างจากช้างป่าไม่น้อยกว่า 30 เมตร ซึ่งจากกรณีเหตุการณ์ตามข่าวดังกล่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้กำลังสืบสวนหาตัวนักวิ่งทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

ขณะเดียวกัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตลอดจนจุดบริการนักท่องเที่ยวทุกจุด ด่านตรวจต่างๆ ให้เข้มงวด และหมั่นตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันการฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมาย

หัวหน้าอุทยานฯเขาใหญ่ ประกาศตามหาตัว 2 นักวิ่งเซลฟี่ช้างป่ามาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 และ มาตรา 25 21 ก.ย. 2560 19:17 21 ก.ย. 2560 21:12 ไทยรัฐ