วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ปรับตำแหน่ง คสช. แทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

บิ๊กตู่ ปรับตำแแหน่งสมาชิก คสช.โดยให้ บิ๊กช้าง บิ๊กปุย และบิ๊กณะ ที่เกษียณอายุราชการออกจากจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง บิ๊กเข้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. บิ๊กต๊อก เสนาธิการทหาร และ บิ๊กนุ้ย ผู้ช่วย ผบ.ทร.นั่งแทน...


เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. โดยหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกาศให้ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคสช. และประกาศคสช. ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในคสช. โดยให้ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และพล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ออกจากตำแหน่งสมาชิก คสช. เนื่องจากเกษียณอายุราชการ แล้วให้ พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็นสมาชิกคสช.แทนทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย.2560

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้า คสช.

บิ๊กตู่ ปรับตำแแหน่งสมาชิก คสช.โดยให้ บิ๊กช้าง บิ๊กปุย และบิ๊กณะ ที่เกษียณอายุราชการออกจากจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง บิ๊กเข้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. บิ๊กต๊อก เสนาธิการทหาร และ บิ๊กนุ้ย ผู้ช่วย ผบ.ทร.นั่งแทน... 21 ก.ย. 2560 18:53 21 ก.ย. 2560 19:42 ไทยรัฐ