วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพรว แชริตี้... ชุบชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ มอบเงินบริจาคให้ 11 มูลนิธิ ในโอกาสที่นิตยสารแพรว ก้าวสู่ปีที่ 39.

อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับ เมื่อ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ผู้บริหาร บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานช็อปมหากุศล “แพรว แชริตี้ 2017” เป็นครั้งที่ 12 โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ที่ล้วนแต่เป็นของรักของหวงจากเหล่าเซเลบริตี้ใจบุญ อาทิ ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, วิชชุดา ลีนุตพงษ์, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ที่มอบให้เพื่อนำออกจำหน่ายในราคาพิเศษ นำเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนแพรวแชริตี้ ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้

บรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยเหล่าเซเลบฯที่มาร่วมงาน และมาช่วยกันขายของอย่างสนุกสนาน ซึ่งได้เงินเข้าสมทบกองทุนแพรว แชริตี้ รวมทั้งสิ้น 938,371 บาท ส่วนยอดเงินที่นิตยสารแพรวบริจาคให้กับ 11 มูลนิธิในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งรวบรวมจากเงินบริจาคของผู้อ่านผ่านคอลัมน์แพรว แชริตี้ และเงินที่นิตยสารแพรวสมทบเพิ่มเติมในจำนวนที่เท่ากัน รวมกับเงินจากการจำหน่ายสินค้าในงานแพรว แชริตี้ 2015 และกิจกรรมการกุศลต่างๆ ที่นิตยสารแพรวจัดขึ้น ซึ่งมีผู้แทนมูลนิธิมารับเงินบริจาค อาทิ “วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล” จากอโรคยศาล วัดคำประมง ที่รักษาผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บอกว่า “เปิดรักษาผู้ป่วยมะเร็งมา 14 ปีแล้ว มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 5,300 คน เป็นการรักษาแบบผสมผสานแบบแผนไทยและแบบใหม่ และมีผู้ป่วยรอดชีวิตราว 12% ตั้งแต่เปิดมาใช้เงินไปกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากการบริจาคทั้งสิ้น นำไปช่วย เหลือผู้ป่วย ช่วยสร้างความสุขให้ผู้ป่วยเข้าใจชีวิต มีความสุขแม้เจ็บป่วย ถ้าต้องเสียชีวิตก็จากไปอย่างสงบสุข เหมือนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะยิ้มรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบสบายใจ จนหลายๆ คนรู้จักเราในนามมะเร็งวิลล่า สปา แอนด์ รีสอร์ทค่ะ”

นอกจากนี้ ก็มีตัวแทนจากบ้านพักเด็กธารพระพร อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย นายสมชาย พรสิริวงศ์ กล่าวว่า “เงินที่ได้รับจากงานวันนี้ จะนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคของเด็กที่อยู่ในบ้าน ตอนนี้ มี 53 คน เป็นเด็กกำพร้าด้อยโอกาส เน้นการให้โอกาสกับเด็กชนเผ่าในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนหนังสือ ห่างไกลจากยาเสพติด นำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ ตอนนี้ที่บ้านมีเด็กระดับอุดมศึกษา 3 คนและที่มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 4,000 บาทต่อคนครับ”.

อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับ เมื่อ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ผู้บริหาร บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดงานช็อปมหากุศล “แพรว แชริตี้ 2017” เป็นครั้งที่ 12 โดยได้รวบรวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม 21 ก.ย. 2560 15:43 21 ก.ย. 2560 15:58 ไทยรัฐ