วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประดิษฐ์ผิวหนังเทียม ให้มือหุ่นยนต์ช่วยการสัมผัสรับรู้

เทคโนโลยีผิวหนังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Stretchable electronic skin) นั้น มีการคิดค้นขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อน โดยใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสื่อสาร ด้วยการประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัส แต่ล่าสุด วิศวกรด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นได้ ประดิษฐ์เป็นผิวหนังเทียมสำหรับมือหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้หุ่นสัมผัสรับถึงความรู้สึกที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็น

ผิวหนังไฟฟ้ายืดหยุ่น สร้างจากสารกึ่งตัวนำในรูปแบบของยางสังเคราะห์ ซึ่งสารกึ่งตัวนำชนิดนี้ผลิตจากยางซิลิโคน หรือเรียกว่าโพลีไดเมทิลไซลอกเซน (Polydimethylsiloxanes-PDMS) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีลักษณะพิเศษคือ ทนทานต่อความร้อนสูง ยึดติดกับวัตถุได้ดี สลายตัวยาก ปรับขนาดได้ตามต้องการ ที่สำคัญคือใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ โดยออกแบบมาใช้กับมือหุ่นยนต์และยังทำให้มือจักรกลนั้นรักษาการทำงานได้เหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือสัมผัสถึงความร้อนหนาว นอกจากนี้ ผิวหนังไฟฟ้ายังสามารถแปลสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปยังมือหุ่นยนต์ให้ทำท่าภาษามือ และสามารถแปลอิริยาบถท่าทางให้กลายเป็นตัวอักษรที่อ่านและเข้าใจได้

นักวิจัยเผยว่า นวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้ หรือเกิดการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในอนาคต.

เทคโนโลยีผิวหนังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Stretchable electronic skin) นั้น มีการคิดค้นขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อน โดยใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสื่อสาร ด้วยการประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัส 21 ก.ย. 2560 14:20 21 ก.ย. 2560 14:20 ไทยรัฐ