วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หากโลกร้อนขึ้นอาจทำธารน้ำแข็งในเอเชียเสี่ยงหายไปถึง 2 ใน 3

ในขณะที่โลกกำลังตื่นตัวถึงความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อปัญหาภาวะโลกร้อนจนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งแม้จะมีการทำข้อตกลงระดับนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาด้วยการพยายามลดอุณหภูมิโลกลง แต่ก็มีความสงสัยจากนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมว่า หากตั้งสมมติฐานให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงปลายศตวรรษนี้ จะเกิดอะไรขึ้น

นักภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอูเทร็ชท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงได้ทำแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจำนวน 110 แบบเพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบแบบ พวกเขาพบว่า ธารน้ำแข็งบนภูเขาสูงแถบทวีปเอเชียมีแนวโน้มที่จะมีระดับความร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก มีการสูญเสียมวลน้ำแข็งไปส่วนใหญ่ ยกเว้นในเขตเทือกเขาคุนหลุน ทางตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งสรุปได้ว่าหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 1.5 องศาเซลเซียส โดยขาดความพยายามควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้ธารน้ำแข็งเกือบ 2 ใน 3 ของทวีปเอเชียละลายหายไป แม้ว่าโลกจะบรรลุเป้าหมายลดอุณหภูมิลงได้ก็ตาม

นักวิจัยเผยว่า การบรรลุเป้าหมายลดอุณหภูมิโลกลง 1.5 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำในเอเชียได้มาก แต่หากไม่เป็นไปดังที่คาดหวัง ก็จะต้องได้รับผลกระทบต่างๆนานาตามสัดส่วนความล้มเหลว ซึ่งการสูญเสียมวลน้ำแข็งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีจนกว่าจะถึงจุดสมดุลใหม่.

ในขณะที่โลกกำลังตื่นตัวถึงความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อปัญหาภาวะโลกร้อนจนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงความสมดุลของระบบนิเวศ 21 ก.ย. 2560 14:05 21 ก.ย. 2560 14:05 ไทยรัฐ