วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวประมงสมุทรสาคร สตูล สงขลารวมตัวต้าน และจะไม่ยอมอยู่ภายใต้ EU ต่อไป

ชาวประมงหลายจังหวัด สมุทรสาคร สตูล สงขลา รวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และใส่เสื้อดำเพื่อต่อต้าน EU เนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลไทยเข้าใจ และเห็นใจอาชีพของคนที่ทำประมง โดยจะไม่ยอมอยู่ภายใต้มาตรการของ EU อีกต่อไป...


เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ก.ย. 60 ที่บริเวณหน้าชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการรวมตัวกันของชาวประมง ลูกจ้าง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงไทยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านมาตรการทางกฎหมายของ EU เนื่องในวันประมงแห่งชาติ มีนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายสมพจน์ ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนพี่น้องชาวประมง ผู้ประกอบการ ลูกจ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมงไทยในทุกสาขาอาชีพกว่า 400 คน ได้พร้อมใจกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน EU ที่เข้ามาควบคุมการทำประมงไทย จนทุกวันนี้ทำให้อาชีพประมงในทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมงไทยบนฝั่งนั้น ต้องเลิกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ ก็มีทั้งการใส่เสื้อสีดำต่อต้าน EU การทำมือเป็นเครื่องหมายกากบาท และการส่งเสียงแสดงพลังร่วมกันที่จะไม่เอามาตรการเข้มในการเข้ามาควบคุมการทำประมงไทยของ EU ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการสะท้อนให้รัฐบาลไทยเข้าใจและเห็นใจอาชีพของคนที่ทำประมงมากยิ่งขึ้น ต้องการให้ผ่อนปรนมาตรการในการคุมเข้มฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่ EU ต้องการ อีกทั้งเพื่อต้องการแสดงออกให้ทาง EU ได้เห็นพลังและจุดยืนของชาวประมงไทย ว่าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้มาตรการของ EU ในการควบคุมการทำประมงของคนไทยอีกต่อไป 


ด้าน นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยวันนี้เป็นวันประมงแห่งชาติ ดังนั้นชาวประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตลอดจนผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการทำประมงไทย ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ลูกจ้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ก็ได้พร้อมใจกันที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านมาตรการทางกฎหมายของ EU ที่เข้ามาควบคุมการทำประมงไทย โดยคาดหวังว่า หลังจากนี้ไปทางรัฐบาลไทยที่แม้จะเดินหน้าเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวประมงอยู่นั้น จะได้เร่งแก้ปัญหาการเข้ามาควบคุมการทำประมงไทยของ EU ให้เร็วขึ้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์ความล่มสลายของอาชีพประมงไทย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เพราะทุกวันนี้ชาวประมงของไทย ต้องหยุดออกเรือกันเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงบนฝั่งก็ต้องปิดตัวลงไปหลายราย โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำประมงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เนื่องจากบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ EU นั้นรุนแรงเกินไป และไม่เหมาะสมกับสภาพการประมงของไทย ขณะเดียวกัน เมื่อชาวประมงออกเรือหาปลาไม่ได้ ก็ส่งผลทำให้อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมงบนฝั่งนั้นได้รับผลกระทบตามๆ กันไป อีกทั้ง เมื่อสินค้าประมงไทยลดลง ก็ทำให้ราคาสินค้าอาหารทะเลปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็ส่งผลไปถึงผู้บริโภคด้วย 


นายมงคลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ ไม่ใช่การประท้วง แต่เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนเห็นพลังของชาวประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดเท่านั้น และหลังจากนี้หากทาง EU ยังไม่ลดบทบาทในการเข้ามาควบคุมการทำประมงของไทย ทางด้านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิก และชาวประมงก็คงจะต้องหามาตรการเข้ม เพื่อต่อต้าน EU และจะไม่ยอมให้ทางสหภาพยุโรปเข้ามาดำเนินการกิจการใดๆ ในทะเลไทย เช่น การสำรวจ และขุดเจาะแหล่งก๊าซปิโตรเลียม เป็นต้น

ขณะที่ แพสยามนาวี หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล นายโอฬาร ทองจับ นายกสมาคมประมงจ.สตูล พร้อมชาวประมงประมาณ 50คน รวมตัวร่วมใส่เสื้อต้านอียู โดยมีข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีใจความต้านอียู เช่นบางข้อความเขียนว่าDon't sell me to EU นอกจากนี้ชูป้าย."อียูหยุดคุกคามประเทศไทยและชาวประมง"

ด้านนายโอฬาร ทองจับ นายกสมาคมประมงจ.สตูล กล่าวว่า ชาวประมงไม่ได้ประท้วงรัฐบาลแต่ต้องการแสดงเจตนารมย์ให้รัฐบาลและอียูเห็นว่าที่ผ่านมาจากการที่อียูกดดันรัฐบาลไทยให้พรบ.กดดันชาวประมงและให้โทษสูงชาวประมงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ในความคิดเห็นของตนตอนแรกแรกมาตรการของรัฐบาล และอียูมีประโยชน์ต่อการประมงแต่เนื่องจากอัตราโทษสูงทำให้ชาวประมงไม่กล้าทำผิด เมื่อชาวประมงไม่กล้าทำผิดทางอียูก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เข้มงวดอย่างจริงจังไม่มีการจับกุมและอียูมีมาตรการกดดันรัฐบาลไทยอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวประมงกลัวว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามหาเรื่องหามูลเหตุกลั่นแกล้งจับกุมชาวประมงเพื่อสร้างผลงานให้อียูเห็นพวกตนชาวประมงกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะจับแพะจึงออกมาเรียกแสดงเจตนารมเพราะที่ผ่านมาชาวประมงแทบจะไม่สามารถทำประมงได้แล้ว จาก พรบ.ต่างๆเกี่ยวเรื่องประมงจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและอียูเห็นใจชาวประมงให้สามารถทำกินต่อไปได้ต่อไป 

ส่วนที่สมาคมประมงสงขลา ผู้ประกอบการประมง ในจังหวัดสงขลา กว่า 100 คน ใส่เสื้อยืดที่มีข้อความต่อต้าน EU ใส่เสื้อคัดค้าน EU พร้อมกับชาวประมงอีก 22 จังหวัดทั่วประเทศและทำมือสัญญลัก มือไขว้ ไม่เอา EU 


นายสุรเดช นิลอุบล อุปนายกสมาคมประมงสงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากกฎข้อบังคับการใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกินไปของภาครัฐ ซึ่งไม่มีการผ่อนผัน เช่น ลูกเรือประมงต้องพกหนังสือเดินทางเพื่อระบุตัวบุคคล ติดตัวไว้ตลอดเวลาขณะอยู่บนเรือออกทะเล ทำให้ไม่สะดวกต่อการทำงาน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนผันกฎระเบียบข้อบังคับบางข้อ ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการประมง ต้องการแสดงพลังให้รัฐบาลเห็นว่า มาตรการที่ทาง EU ได้เสนอให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ผ่านมานั้น ได้สร้างเดือดร้อนต่อชาวประมงผู้ประกอบการประมงอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายสูญเสียทรัพย์สิน และไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นจำนวนมาก เพราะกฎระเบียนที่มากมายและเข้มงวดเกิดไป และขอให้เห็นใจผู้ประกอบการชาวประมงด้วย.

ชาวประมงหลายจังหวัด สมุทรสาคร สตูล สงขลา รวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และใส่เสื้อดำเพื่อต่อต้าน EU เนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลไทยเข้าใจ และเห็นใจอาชีพของคนที่ทำประมง โดยจะไม่ยอมอยู่ภายใต้มาตรการของ EU อีก 21 ก.ย. 2560 10:59 21 ก.ย. 2560 12:02 ไทยรัฐ