วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องทำให้การเมืองพ้นกับดัก

การเมืองยุคใหม่ ต้องจุดให้ติดเห็นมีการพูดกันมากพอสมควรว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในปี 2561 ประชาชนจะเทคะแนนให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าพรรคใหญ่อย่างที่ผ่านมา

ก็ฟังๆไว้เท่านั้น แต่โอกาสจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป ที่เหตุผลหนุนนำอย่างนั้น

คงเป็นเพราะกฎ กติกาใหม่จะมีส่วนสำคัญที่สุด

แต่หากมองในความเป็นไปไม่ได้ ก็เพราะประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่าจะเลือกใคร พรรคการเมืองไหน หากเปลี่ยนวิธีคิดในการหย่อนบัตรนั่นแหละจึงมีความเป็นไปได้

เอาความจริงทางการเมืองเป็นที่ตั้ง มองแล้วว่าน่าจะยาก เพราะพรรคใหญ่ 2 พรรค คือ เพื่อไทยและประชาธิปัตย์ ต่างล้วนมีมวลชนให้การสนับสนุนอยู่แล้ว

เป็นจำนวนประชาชนมากที่สุดในการได้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

หากมวลชนเหล่านี้เปลี่ยนวิธีคิดแล้วไปเลือกพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กก็ดูจะเป็นเรื่องแปลกไม่น้อย

คล้ายกับว่าไม่เอาแล้ว “นักเลือกตั้ง” แต่ต้องการ “นักการเมือง” มากกว่า เป็นสำนึกใหม่ทางการเมืองที่ต้องการได้นักการเมืองต่างไปจากเดิม และมีโอกาสที่จะได้เข้ามาบริหารประเทศ

แม้จะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อย แต่หากรวมกันได้จนมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก็จะไม่ต่างไปจากพรรค “อัมโน” ของมาเลเซีย

เพียงแต่ว่านักการเมืองที่จะสังกัดพรรคในลักษณะนี้ มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้หรือไม่

มีคุณภาพเพียงพอที่จะสร้างการเมืองยุคใหม่ได้หรือไม่?

เป็นโอกาสทางการเมืองที่ทำให้นักเลือกตั้งที่สังกัดพรรค การเมืองใหญ่ต้องหลุดไปจากวงจรทางการเมือง

ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยที่ผ่านมาได้เห็นแล้วเป็นเรื่องยากแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซํ้าไป แม้จะมีคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถรวมกันตั้งพรรคการเมืองที่หวังว่าจะเป็น “พรรคน้ำดี” ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศ

สุดท้ายก็ไปไม่รอดสู้พรรคการเมืองใหญ่ไม่ได้

ตรงนี้แหละที่ทำให้นักคิด นักวิชาการ นักธุรกิจไม่กล้าเข้ามาสู่เวทีการเมือง เพราะเล็งเห็นแล้วพวกเขาไม่มีทางสู้ได้

พวกเขาสู้นักเลือกตั้งอาชีพไม่ได้ เนื่องจากมีความพร้อมกว่าในทุกรูปแบบ มีเงินทุน มีความเขี้ยวลากดิน กล้าที่จะทำในสิ่งที่นักการเมืองน้ำดีทำไม่ได้

กล้าที่จะซื้อเสียง กล้าที่จะคอร์รัปชัน กล้าที่จะปั่นหัวประชาชนด้วยคำหลอกลวงให้หลงเชื่อได้ กล้าที่จะให้อำนาจเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง

กล้าที่จะหักหลัง กล้าที่จะแปลงศัตรูให้เป็นมิตรได้

นี่แหละคือปัญหาการเมืองของประเทศนี้

ถึงวันนี้ก็เถอะ...ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเดินหน้าทางการเมืองไปทางไหน ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะต้องตื่นรู้ ตื่นคิด และเข้าใจการเมืองให้ถูกทิศถูกทาง

ไม่ใช่ประชาธิปไตย ไม่ใช่เผด็จการ

แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันผลักดันเพื่อให้สร้างการเมืองยุคใหม่ให้ได้

ต่อไปนี้การเมืองไม่ใช่เรื่องนักการเมืองเท่านั้น เพราะพวกเขาไม่สามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้

มิหนำซํ้ายังทำให้เกิดความแตกแยกจนชาติแทบจะล่มจม.

“สายล่อฟ้า”

การเมืองยุคใหม่ ต้องจุดให้ติดเห็นมีการพูดกันมากพอสมควรว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในปี 2561 ประชาชนจะเทคะแนนให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าพรรคใหญ่อย่างที่ผ่านมา ก็ฟังๆไว้เท่านั้น 21 ก.ย. 2560 10:04 21 ก.ย. 2560 12:52 ไทยรัฐ


advertisement