วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.แม่ฟ้าหลวง หนุนชาวบ้านตั้งชุมชนผลิตชาแม่ลอย ดึงนทท.สัมผัสวิถีชาวบ้าน

ม.แม่ฟ้าหลวง หนุนชาวบ้าน ต.แม่ลอย อ.เทิง ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาแม่ลอย หวังดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการสาธิตและร่วมทำชาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บใบชาไปจนถึงแปรรูป พร้อมนำชาเขียวที่ทำได้เก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกได้...เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 นางจันทรัตน์ วงค์ปัน อายุ 51 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาแม่ลอย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.13 ต.แม่ลอย อ.เทิง เผยว่า แต่เดิมที่หมู่บ้านมีต้นชาที่ปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ ขาดการเหลียวแล เพราะหันไปปลูกพืชสวนอย่างลำไยมากกว่า ทำให้มีการตัดทำลายต้นชาไปจำนวนมาก ต่อมา ทางราชการได้มาเห็นว่ามีต้นชาในหมู่บ้าน อยากไห้ชาวบ้านเก็บไว้ เพื่อส่งเสริมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และได้มีคณะจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ามาสนับสนุน สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาจากชาอัสสัม หรือ ชาป่า ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกอยู่บนเขา ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กม. ตั้งแต่การเก็บชา การคั่วชา การนวดชา การตากชา การชงชา ตลอดจน การบรรจุภัณฑ์ชา และให้นักท่องเที่ยวนำชาที่แปรรูปกลับบ้านไปด้วย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องพักแบบโฮมสเตย์ 1 คืน เพื่อเก็บใบชาในตอนเช้า นอกจากนี้ ยังจะได้ทดลองทำขนมที่ทำจากชา และทานอาหารท้องถิ่นที่ทำจากชา เช่น ยำยอดใบชาใส่ปลาย่าง แกงหน่อไม้ใส่ยอดชา ลูกชิ้นปลา/หมูห่อใบชาทอด และยำหมูยอใส่ยอดใบชา ที่น่าสนใจที่สุดคือ การเรียนรู้กระบวนการทำเมี่ยง ซึ่งคนในรุ่นปัจจุบันแทบไม่รู้จักกัน ได้ทานเมี่ยงคำที่สอดไส้ด้วยมะพร้าวอบแห้ง พริก ขิง ถั่ว และอื่นๆ ตามชอบในหมู่บ้านมีการทำสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย อาทิ การทำกระเป๋าถักด้วยเชือกที่ทำจากผักตบชวา เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การทำเครื่องจักสาน เป็นต้น นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทำกระเป๋าสาน และซื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้านด้วย เตรียมต่อยอดนำใบชาไปผลิตเป็นสบู่ โลชั่น น้ำยาดับกลิ่นเท้า และสปาชา ในอนาคตผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาจัดการการท่องเที่ยว สำนักการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เกือบ 30 กลุ่ม และมีการรวมตัวเป็นทางการจำนวน 17 ชาติพันธุ์ กระจายทั่วจังหวัด มฟล. จึงได้ทำการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 19 ชุมชน สร้าง “การท่องเที่ยววิถีชา-กาแฟ” ซึ่งบ้านเกี๋ยงใต้ ต.แม่ลอย ก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ร่วมโครงการ หลังจากที่นำข้อมูลโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีผู้สนใจสั่งซื้อชาเข้ามาจำนวนมาก.

ม.แม่ฟ้าหลวง หนุนชาวบ้าน ต.แม่ลอย อ.เทิง ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาแม่ลอย หวังดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการสาธิตและร่วมทำชาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บใบชาไปจนถึงแปรรูป พร้อมนำชาเขียวที่ทำได้ 21 ก.ย. 2560 10:01 21 ก.ย. 2560 10:18 ไทยรัฐ