วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนลดเหลื่อมล้ำ

ทุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำใกล้ความเป็นจริง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ. กองทุนอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นประชาชน มุ่งช่วยเหลือกลุ่ม 4 กลุ่ม รวมทั้งเด็กผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ตั้งแต่เกิด เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาและผู้ต้องการศึกษาต่อ

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกองทุน จะขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา จากปีละ 3,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเยาวชนไทยได้ปีละ 4 ล้านคน ส่วนการบริหารจัดการกองทุน ให้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคม

น่าจะถือได้ว่าเป็นกองทุนแรก ที่มุ่งใช้การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งนอกจากจะบังคับให้รัฐดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 12 ปีแล้ว ยังให้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู และให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา อาจเป็นผลสืบเนื่องจากที่รัฐธรรมนูญให้จัดการศึกษาฟรี 12 ปี เริ่มตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงการศึกษาภาคบังคับ คือ ม.3 ที่ถูกวิจารณ์ว่าจะทำให้เด็กไทยจากครอบครัว ที่ยากจน ต้องหลุดจากระบบการศึกษา ไม่รู้ ว่าปีละกี่ล้านคน หลังจากเรียนจบแค่ ม.3 กรธ.จึงบัญญัติเรื่องกองทุนเพื่อแก้ปัญหา

ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ เป็นอันดับที่ 3 ของโลก เหลื่อมล้ำในทุกด้าน รวมทั้งโอกาสในการศึกษา แม้ใน ระยะหลังๆลูกหลานคนจนจะเรียนต่อระดับ ม.ปลาย เพิ่มมากขึ้น จาก 5.6% ในปี 2529 เป็น 57% ในปี 2552 แต่ความเหลื่อมล้ำในการเรียนต่ออุดมศึกษา ระหว่างบุตรหลานกลุ่มรวยสุดกับจนสุด กลับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 50%

แม้จะมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ผู้ที่ต้องการกู้เพื่อเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด ลูกหลานคนจนส่วนใหญ่จึงเรียนจบแค่ระดับ ม.ปลาย กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ จากการลงทะเบียนเมื่อเร็วๆนี้ มีผู้รายงานตัวเป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี กว่า 14 ล้านคน เป็นกลุ่มคนจนและเกือบจน

เชื่อกันว่าการศึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้คนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถถีบตัวออกจากวงจรของความยากจนดักดาน เป็นผู้มีรายได้ปานกลางและระดับสูงได้ หวังว่ากองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกความจนบังคับให้ออกจากระบบการศึกษาให้อยู่ในระบบได้ ตามวัตถุประสงค์ลดความเหลื่อมล้ำ.

ทุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำใกล้ความเป็นจริง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ. กองทุนอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นประชาชน 21 ก.ย. 2560 09:33 21 ก.ย. 2560 12:53 ไทยรัฐ