วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มปตท.จัดทำแผนลงทุนระยะ 5 ปี

นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้สั่งการให้ทุกบริษัทในเครือ ปตท. ไปจัดทำแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี (2561-2565) ใหม่ โดยให้อยู่ภายใต้แนวทางการสร้างความเติบโตจากทรัพย์สินและความเก่ง หรือศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.ไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคต เช่น ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลง และภาคขนส่งจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มากขึ้น

สำหรับแผนลงทุนเดิม 5 ปี (2560-2564) ของทั้งกลุ่ม ปตท.นั้นอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาท โดยเป็นส่วนเฉพาะของ ปตท.อยู่ประมาณ 300,000 ล้านบาท แผนการลงทุนใหม่ทั้งกลุ่ม ปตท.ที่ปรับใหม่จะส่งผลให้งบลงทุนเพิ่มขึ้นจากแผนเดิม หรือยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และแผนการลงทุนใหม่อาจเป็นได้ทั้งการสร้างโครงการใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของบริษัทลูกแต่ละแห่งจะพิจารณา เช่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อาจลงทุนปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสเปกน้ำมันเตาของตลาดโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจต้องลงทุนขยายธุรกิจน้ำมันเครื่องบินให้มากขึ้น เพื่อรองรับนโยบายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียน เพราะตลาดน้ำมันเครื่องบินจะเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น

ขณะเดียวกัน กลุ่ม ปตท.ยังจะปรับเปลี่ยนแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใหม่ เป็นรูปแบบ Creating Shared Value ซึ่งก็คือจะต้องเป็นโครงการที่ทำให้สังคมและ ปตท.ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน.

ปตท.ได้สั่งการให้ทุกบริษัทในเครือ ปตท. ไปจัดทำแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี (2561-2565) ใหม่ โดยให้อยู่ภายใต้แนวทางการสร้างความเติบโตจากทรัพย์สินและความเก่ง หรือศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่... 21 ก.ย. 2560 07:57 21 ก.ย. 2560 12:29 ไทยรัฐ