วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สกาย ร็อกเก็ต” พลิกโฉมตลาดสอนภาษา

ทุ่ม20ล.ผุดสาขาต้นแบบเซ็นทรัลบางนา

นายวศิน วินิชบุตร ผู้ก่อตั้งร่วม และ CEO ฝ่ายบริหารส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอ.ที. เอ็ดดูเทนเม้นต์ เปิดเผยว่า บริษัทได้พลิกโฉมตลาดสอนภาษา ด้วยการทุ่มงบ 20 ล้านบาท เปิดสถาบัน Sky Rocket ที่ชั้นจี เซ็นทรัลพลาซา บางนา บนพื้นที่ 300 ตร.ม.ซึ่งจะเป็นสาขาต้นแบบ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 500 คน โดยจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 2.5 ถึง 12 ปี มีคอร์สเรียนถึง 5 ระดับ ให้เหมาะสมกับวัย

จากที่ได้เล็งเห็นถึงค่านิยมของผู้ปกครองในการปลูกฝังทักษะต่างๆสำหรับบุตรหลาน โดยเฉพาะด้านภาษา นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ที่เข้าใจถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเล็งเห็นว่าเด็กๆรุ่นต่อไปจะต้องแข่งขันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวจึงไม่พอ เด็กๆต้องมีทักษะในมิติที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวิธีคิด และโลกทัศน์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

“จากข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ได้เคยประมาณการว่า จำนวนผู้เรียนภาษาต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี โดยในปี 2558 ที่มีผู้เรียน 7.46 แสนคน โดยมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เคยคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะในปี 2556 อยู่ที่ 7,373 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 9,007 ล้านบาท ในปี 2557 ก่อนที่จะแตะ 11,023 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 22 ต่อปี แบ่งเป็นมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติขนาดใหญ่ 3,441 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 34 ต่อปี และมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติขนาดกลางและเล็ก 7,582 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อปี”.

นายวศิน วินิชบุตร ผู้ก่อตั้งร่วม และ CEO ฝ่ายบริหารส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอ.ที. เอ็ดดูเทนเม้นต์ เปิดเผยว่า บริษัทได้พลิกโฉมตลาดสอนภาษา ด้วยการทุ่มงบ 20 ล้านบาท เปิดสถาบัน Sky Rocket ที่ชั้นจี เซ็นทรัลพลาซา บางนา 21 ก.ย. 2560 07:34 21 ก.ย. 2560 09:00 ไทยรัฐ