วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำคลอด “เน็ตชายขอบ” ตามนโยบายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ที่มี พล.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน เป็นประธานได้เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ชนะประมูลโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือเน็ตชายขอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายอินเตอร์เน็ตประชารัฐของรัฐบาล โดย กสทช.จะเรียกผู้ชนะประมูลทั้ง 8 สัญญา มาย้ำเรื่องอัตราค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 200 บาท ความเร็ว 30/10 เมกะบิต (Mbps) ภายในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือน ต.ค.60

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติเลขหมายรหัสโครงข่าย (Network Code) ให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ อสมท.นำไปประกอบกิจการทีวีแบบบอกรับสมาชิกบนคลื่น 2600เมกะเฮิรตซ์ได้ หาก อสมท.นำไปให้บริการอื่นๆ ถือว่าผิดเงื่อนไขผิดกฎหมาย ซึ่ง กสทช.จะตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้รหัสโครงข่ายอย่างใกล้ชิด และยังได้หารือถึงการคัดเลือกกรรมการ กสทช.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช.คนใหม่ แทน พล.อ.อ.ธเรศ ที่ครบวาระในวันที่ 5 ต.ค.นี้ แต่เนื่องจากกรรมการ กสทช.ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ต้องเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่ 26 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกประธาน กสทช.คนใหม่นั้น ล่าสุดโดยมีการเสนอชื่อ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร และนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ เข้าชิงตำแหน่งประธาน กสทช.คนใหม่.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ที่มี พล.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน เป็นประธานได้เห็นชอบให้สำนักงาน 21 ก.ย. 2560 07:09 21 ก.ย. 2560 12:31 ไทยรัฐ