วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มั่นใจปีหน้าเปิดประมูลดิวตี้ฟรี ทอท.สางหนี้เก่ากรมธนารักษ์


พัฒนาที่สุวรรณภูมิเพิ่มรายได้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี (ปี 56-60) ให้กรมธนารักษ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ส่วนปี 2561-2565 คิดค่าตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สิน (อาร์โอเอ) เพิ่มเติมจากวิธีการส่วนแบ่งรายได้ แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1.ประเภททรัพย์สินที่เป็นพาณิชย์ทั่วไป จะคิดอาร์โอเอ 3% ของมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที่ 2.ทรัพย์สินที่เป็นพาณิชย์บริการ (ฟรีโซน) คิดอาร์โอเอ 0.01% ของมูลค่าทรัพย์สินหรือประมาณ 700,000 บาทต่อปี และกลุ่มที่ 3.พื้นที่ว่างเปล่า แปลง 37 เนื้อที่ 900 ไร่ คิดอาร์โอเอ 2% ของมูลค่าทรัพย์สิน หรือประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วนแล้ว ทอท.ต้องจ่ายเงินให้ธนารักษ์ประมาณ 900 ล้านบาทต่อปี โดยจะเริ่มปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของกลุ่ม 1 และ 2 นั้นจะไปแก้ไขสัญญากับผู้รับสัมปทานรายเดิม ส่วนกลุ่ม 3 ต้องพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์โดยจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดยเร็วที่สุด เช่น การก่อสร้างโรงแรม ร้านค้าและศูนย์การค้า เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ ทอท.ไม่ต้องจ่ายเงินถึง 900 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบนำที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ตั้งอยู่บน ถ.วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ โดยจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน (พีพีพี) เพื่อดำเนินกิจการท่าอากาศยานหรือขนส่งทางอากาศ ซึ่งมูลค่าลงทุนจะไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมพื้นท่ีแปลง 37 และแปลงถนนศรีวารีน้อยมูลค่าการลงทุนรวมจะไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

ส่วนเรื่องสัมปทานผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) บอร์ด มีมติว่า ในครั้งต่อไปเมื่อสัญญาสิ้นสุดให้ดำเนินการโดยวิธีประมูล ทั้งร้านค้าปลอดอากรและจุดส่งมอบสินค้าประมูล (ปิกอัพเคาน์เตอร์) เช่นเดียวกับสนามบินภูเก็ต โดยจะเปิดประมูลปิกอัพเคาน์เตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิในปี 2562 ส่วนดิวตี้ฟรีที่สุวรรณภูมิ จะเปิดประมูลเดือน ก.พ.2561 ก่อนที่สัญญาเช่าพื้นที่จะหมดลง 1 ปี ขณะเดียวกัน มีมติยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 19-30 ต.ค.นี้.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 21 ก.ย. 2560 07:06 21 ก.ย. 2560 08:56 ไทยรัฐ