วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซูเปอร์โพลเผย คนร้อยละ 98.4 เชื่อมั่นการทำงาน ของกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี และซูเปอร์โพล แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่น ปชช. ที่มีต่อการบังคับคดีครั้งแรกในไทย พบประชาชนร้อยละ 98.4 เชื่อมั่น การทำงานของกรมบังคับคดี มีส่วนช่วยด้านการค้า การลงทุน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 20 ก.ย. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ ร่วมกันแถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ร้อยละ 98.4 ของประชาชนเชื่อมั่น ว่า การทำงานของกรมบังคับคดีมีส่วนช่วยในด้านการค้า การลงทุน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

น.ส.รื่นวดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้จัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพื่อสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดี ทั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนางาน รวมทั้งนำผลสำรวจไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีต่อไป

ด้าน ดร.นพดล กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน จากกลุ่มเป้าหมาย 1,080 รายทั่วประเทศ พบว่า การทำงานของกรมบังคับคดีมีส่วนช่วยการค้า การลงทุน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 98.4 การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นจากในอดีต คิดเป็นร้อยละ 86.3 และ กระบวนการขายทอดตลาดซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกรมบังคับคดี มีความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 89.9 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง ร้อยละ 85.8 กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 91.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร้อยละ 88.0 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยละ 82.1 และกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลายร้อยละ 90.2 ท้ายที่สุด ร้อยละของความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.95

กรมบังคับคดี และซูเปอร์โพล แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่น ปชช. ที่มีต่อการบังคับคดีครั้งแรกในไทย พบประชาชนร้อยละ 98.4 เชื่อมั่น การทำงานของกรมบังคับคดี มีส่วนช่วยด้านการค้า การลงทุน และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ 21 ก.ย. 2560 04:42 21 ก.ย. 2560 04:43 ไทยรัฐ