วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย "สมิธโซเนียนเอเชีย"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เนื่องในกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 ว่า ตามที่ วธ. ได้พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีชีวิตตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจากการประเมินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีตัวเลขผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพิ่มขึ้นปีละเกือบ 10% หรือประมาณ 1 ล้านคน หลังจากนี้ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรสำรวจจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มขึ้นด้วย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในเฟสต่อไป ตนได้ผลักดันการพัฒนาพื้นที่คลองห้า จ.ปทุมธานี ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก และยกระดับงานพิพิธภัณฑ์ไทยให้เป็นสมิธโซเนียนแห่งเอเชีย ในระยะ 20 ปี เช่น การสร้างคลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบดิจิทัล เป็นต้น และได้วางแผนที่จะนำส่วนหนึ่ง ของอาคารประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ไปจัดตั้งไว้ภายในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ตนได้ลงนามในการเจรจาระดับนโยบายกับต่างประเทศ ในการขอยืมโบราณวัตถุมาจัดแสดงในประเทศไทย ซึ่งนำร่องจากประเทศอินเดียและญี่ปุ่น มาก่อน ภายในปี 2560.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เนื่องในกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 ว่า... 21 ก.ย. 2560 03:59 21 ก.ย. 2560 03:59 ไทยรัฐ