วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้สางสารพัดปัญหาอัตรากำลัง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการจัดทำกรอบอัตรากำลังของ สธ. ทั้งหน่วยบริการและหน่วยบริหารในภูมิภาคว่า จำนวนคนและอัตราข้าราชการที่บรรจุตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ยังไม่พอกับภาระงาน ทั้งยังเหลื่อมล้ำในการบรรจุ ซึ่งบางวิชาชีพมีการบรรจุแล้วทั้งหมด ขณะที่บางวิชาชีพบรรจุไม่ถึงร้อยละ 20 ในส่วนนี้ได้วางแผนแก้ปัญหา 2 ระยะ ระยะสั้นจะเกลี่ยตำแหน่งโดยจะดูจากตำแหน่งที่ว่าง ระยะยาวจะเกลี่ยตำแหน่งจากตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ โดยได้เตรียมแผนภาระสุขภาพที่เป็นภาพรวมของประเทศและภาระในส่วนของ สธ. จากนั้นจึงจะกำหนดกำลังคนและยื่นต่อคณะอนุกรรมการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ทราบถึงความต้องการบุคลากรและอัตรากำลัง

ด้าน นพ.ฆนัท ครุธกูล แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าในโรงพยาบาลนอกจากแพทย์ พยาบาลแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆที่จำเป็นต้องทำ แต่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพและไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จึงควรมีมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพเหล่านี้ด้วย.

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการจัดทำกรอบอัตรากำลังของ สธ. ทั้งหน่วยบริการและหน่วยบริหารในภูมิภาคว่า... 21 ก.ย. 2560 03:54 21 ก.ย. 2560 03:57 ไทยรัฐ