วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เซ็น MOU มศว เดินหน้าออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ มศว โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ และ ผอ.วันเพ็ญ รัตนกังวาล เข้าร่วมงาน

วันนี้ 20 ก.ย. 60 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวัตกรรมศาสตร์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านนายวสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการออกแบบ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ภายใต้โครงการจัดตั้ง design center เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทยภายใต้ชื่อ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งในการบริการแบบครบวงจรโดยดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาร่วมกว่า 50 หน่วยงาน ธุรกิจเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่และนักออกแบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ มศว โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ และ ผอ.วันเพ็ญ รัตนกังวาล เข้าร่วมงาน 20 ก.ย. 2560 18:29 20 ก.ย. 2560 19:12 ไทยรัฐ