วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.ย้ำส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์โทษหนัก ยกเคสที่ผ่านมา โดนจำคุก 108 ปี

เลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางไปรษณีย์โทษหนัก เตือนผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบ เตรียมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โทษปรับ ตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท

วันนี้ 20 ก.ย. 60 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึง รูปแบบการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ระยะหลังมักใช้รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางท่าอากาศยาน รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงการขนส่งผ่านช่องทางการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ และการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ได้ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนมากขึ้น โดยมาจากการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อซื้อขายยาเสพติด และจะส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อผ่านช่องทางการรับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ส่งยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์บางรายได้มีการปล่อยปละละเลยให้มีการรับฝากส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝาก รวมทั้งไม่มีการบันทึกรายละเอียดของผู้รับสิ่งของ หรือผู้รับแทนอีกเช่นกัน

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า “การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศมีความผิดฐาน “จำหน่าย” และถ้าเป็นการส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ มีความผิดฐาน “ส่งออก” ในขณะที่ผู้รับยาเสพติด มีความผิดฐาน “ครอบครอง” การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นตัดสินคดี ที่ผู้ต้องหาร่วมกับพวกส่งกัญชาอัดแท่งทางไปรษณีย์ จำคุกกระทงละ 2 ปี 43 กระทง รวมจำคุก 86 ปี ฐานมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย จำคุก 15 ปี และฐานมียาบ้า จำคุก 7 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 108 ปี และปรับ 1,400,000 บาท เป็นต้น”

กรณีพบว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใด ที่มีพฤติการณ์ในการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้นในลักษณะที่เป็นการปล่อยปละละเลย ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนการกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จะมีโทษปรับ ตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท จึงขอเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผลิตสื่อ INFOGRAPHIC และจัดพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 2 แบบ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานราชการ หมู่บ้าน/ชุมชน และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน ไม่ให้กระทำความผิดและไม่ตกเป็นเหยื่อในการรับฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ และหากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย หรือกรณีผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการรายใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม”

เลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางไปรษณีย์โทษหนัก เตือนผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบ เตรียมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โทษปรับ ตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท 20 ก.ย. 2560 18:06 20 ก.ย. 2560 18:35 ไทยรัฐ