วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อปพร.เตรียมเฮ! มท.จ่อปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทนให้รายชั่วโมง

มท.เตรียมปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทนตาม ชม.ครั้งแรกให้ อปพร. ทำงานไม่เกิน 4 ชม.ได้ 100 บาท เกิน 4 ชม.ไม่ถึง 8 ชม.ได้ 200 บาท ทำเกิน 8 ชม.ได้ 300 บาท 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย กล่าวภายหลังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่นและ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และได้ย้ำให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อม การสั่งใช้กำลัง และการสนธิกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

นายสุธี กล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ยังได้ออกระเบียบเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ให้ค่าตอบแทนแก่ อปพร. โดยกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ได้ ตามเจตนารมณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยให้ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน 100 บาท ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ได้รับค่าใช้จ่าย 200 บาท และในกรณีเกิน 8 ชั่วโมง ได้รับค่าใช้จ่าย 300 บาท ถือเป็นการตอบแทนให้กับ อปพร.ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นครั้งแรกที่จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ โดยระเบียบนี้กำลังอยู่ระหว่างรอประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป.

มท.เตรียมปรับแก้ระเบียบค่าตอบแทนตาม ชม.ครั้งแรกให้ อปพร. ทำงานไม่เกิน 4 ชม.ได้ 100 บาท เกิน 4 ชม.ไม่ถึง 8 ชม.ได้ 200 บาท ทำเกิน 8 ชม.ได้ 300 บาท 20 ก.ย. 2560 16:55 20 ก.ย. 2560 17:03 ไทยรัฐ