วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เบิ้ล” ภูมิใจ ร่วมโครงการ ก้าวตามรอยพ่อ “3 พอ”

เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอย พระราช ดำริ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) โดยได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดโมเดล “3 พอ” (พอเพียง/ เพิ่มพูน/พัฒนา) เป็น ต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อขยายผล ช่วยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะมายืนตรงที่เรียกว่าศิลปิน แต่ผมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่ง การใช้ชีวิตผมก็ยังคงเป็นเบิ้ลคนเดิม ยึดหลักพอเพียงอยู่ในใจตลอด แต่คำว่าพอเพียงของคนเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แค่การกินข้าวจานละ 100 บาท กับจานละ 30 บาท ก็ทำให้เราอิ่มได้เหมือนๆกัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือก ทุกวันนี้ผมยังคงน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องของความพอเพียงมาใช้ในชีวิตอยู่เสมอครับ”.

เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอย พระราช ดำริ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 20 ก.ย. 2560 16:24 20 ก.ย. 2560 16:48 ไทยรัฐ