วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ร่วมมือ สรอ.เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลการเลือกตั้ง

กกต.เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีครบทั้งฐานข้อมูลพรรคการเมือง เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวว่า สำนักงาน กกต.เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (opendata.ect.go.th) โดยมีผู้บริหารและพนักงานของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิด เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการร่วมกันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งนำข้อมูลไปต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้โดยสะดวก สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิด (Open Data) มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการออกเสียงประชามติ ซึ่งช่วงแรกของการจัดทำฐานข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเว็บไซต์ opendata.ect.go.th เพื่อค้นหาข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. และการออกเสียงประชามติ ซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย ข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ โดยจัดหมวดหมู่การสืบค้นหาข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในช่วงที่สอง คือ การจัดทำฐานข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมือง ประชาชน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

กกต.เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีครบทั้งฐานข้อมูลพรรคการเมือง เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมือง 20 ก.ย. 2560 15:30 20 ก.ย. 2560 15:49 ไทยรัฐ