วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' นำคณะ ยธ.ลงพื้นที่เยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง

"สุวพันธุ์" นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ บ้านหนองโขลง จ.สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากเงินขวัญถุง 8,000 บาท ต่อยอดจนมีเงินกองทุนกว่า 1 แสนบาท

วันที่ 20 ก.ย. 60 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้ บ้านหนองโขลง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2551 และเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8,000 บาท ต่อมาชุมชนได้จัดกิจกรรมขยายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้วิธีการแลกเงินขวัญถุง รับบริจาค และการทอดผ้าป่า เป็นต้น ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนฯ จำนวน 115,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้โทษพิษภัยจากยาเสพติดให้กับประชาชนและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ในวันสำคัญต่างๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 4 เดือน/ครั้ง เพื่อรักษาสถานะของชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด การชักชวนกลุ่มผู้เสพยาเสพติดมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นบ้านกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับบ้านหนองโขลง เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้รับรางวัลที่แสดงความสำเร็จของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 โล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงาน ป.ป.ส. และได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2560 จากชมรม TO BE NUMBER ONE

"สุวพันธุ์" นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ บ้านหนองโขลง จ.สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากเงินขวัญถุง 8,000 บาท ต่อยอดจนมีเงินกองทุนกว่า 1 แสนบาท 20 ก.ย. 2560 15:29 20 ก.ย. 2560 15:48 ไทยรัฐ