วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ จัด 'ธรรมศึกษา' สอนผู้สนใจ นำความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

สภาสตรีฯ จัดโครงการ "ธรรมศึกษา" เปิดบ้านมนังคศิลาสอนธรรมะฟรี ให้ผู้สนใจนำความรู้ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำทีมคณะกรรมการสภาสตรีฯ สมัครเป็นจิตอาสาโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสตรีฯ ได้จัดโครงการ "ธรรมศึกษา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีฯ ได้รับความเมตตาสนับสนุนการเรียนการสอนโดย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แม่กองธรรมสนามหลวง จะส่งพระสงฆ์มาร่วมสอนให้กับผู้สนใจศึกษา โดยจะเปิดการสอน "ธรรมศึกษา" ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ก.ย. เวลา 14.00-16.00 น. ที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต ผู้สนใจ เชิญสมัครเรียนฟรีได้ที่ สภาสตรีแห่งชาติฯ โทร. 022810957

นอกจากนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังได้นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ไปร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีประชาชนหลากหลายอาชีพ มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาด้วยอย่างคับคั่ง ณ อาคาร 601 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

สภาสตรีฯ จัดโครงการ "ธรรมศึกษา" เปิดบ้านมนังคศิลาสอนธรรมะฟรี ให้ผู้สนใจนำความรู้ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำทีมคณะกรรมการสภาสตรีฯสมัครเป็นจิตอาสาโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่สำนักพระราชวัง 20 ก.ย. 2560 13:41 20 ก.ย. 2560 15:49 ไทยรัฐ