วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูป ตร.ค้านแยกงานสอบสวน! ชงใหม่ควบสืบสวน-สอบสวน ใต้ชายคา สตช.

กก.ปฏิรูปตำรวจไม่เอาด้วย แยกงานสอบสวนเป็นหน่วยงานใหม่ เสนอกลไกใหม่รวมงานสืบสวน-สอบสวนเข้าด้วยกัน อยู่ใต้สังกัด สตช.ให้อิสระทำงานเต็มที่ ห้ามผู้บังคับบัญชาแทรกแซงการทำสำนวนคดี พร้อมมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงสุดเป็นรอง ผบ.ตร. 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และระบบการสอบสวนคดีอาญาเรื่องการปรับปรุงระบบพนักงานสอบสวน โดยให้รวมงานสืบสวนกับงานสอบสวนเข้าด้วยกันเรียกชื่อใหม่ว่า งานสืบสวนสอบสวน ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ยังใช้ที่ทำการที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ กองบังคับการ กองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ไม่มีการแต่งตั้งเป็นกองบัญชาการใหม่ หรือแยกเป็นกรมใหม่ เนื่องจากเห็นว่างานสืบสวนหรือการแสวงหาข้อเท็จจริง กับงานสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จะต้องไปด้วยกัน ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแตกต่างแยกจากกัน โดยพนักงานสอบสวนจะมีความก้าวหน้าในเส้นทางการทำงาน เลื่อนตำแหน่งไปได้ถึงตำแหน่งรอง ผบ.ตร.ที่ควบคุมงานด้านสืบสวนสอบสวน และการเติบโตของพนักงานสอบสวนจะมี 2 รูปแบบ คือ 1.กรณีตำแหน่งทั่วไปหรือการเลื่อนในสายงานหลัก ให้เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีตำแหน่งว่าง 2.กรณีตำแหน่งในสายงานพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะ ให้เลื่อนตำแหนงที่ครอง โดยเป็นการเลื่อนจากการประเมิน

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวต่อว่า หลายคนอาจสงสัยว่า เป็นการตอบโจทย์ปฏิรูปตำรวจอย่างไร เพราะไม่มีการแยกงานสอบสวนออกไป แต่ยืนยันว่าเป็นการปฏิรูปเพราะกลไกใหม่จะมีการป้องกันไม่ให้หัวหน้าสถานีเข้าไปแทรกแซงการทำงานของฝ่ายสืบสวนสอบสวน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องเนื้อคดีในสำนวนสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอิสระในการทำงานรวบรวมพยานหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง หรือไม่ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง

เมื่อถามว่า แม้หัวหน้าสถานีไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีได้ แต่ในทางปฏิบัติ หัวหน้าสถานียังสามารถให้คุณให้โทษพนักงานสอบสวนในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบได้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการวางกลไกออกเป็นกฎหมายให้การคุ้มครองพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้หัวหน้าสถานีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประเมินผลพนักงานสอบสวนให้น้อยที่สุด ป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจเข้าไปก้าวก่ายพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตามข้อเสนอเหล่านี้จะต้องรอการสรุปผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจในเร็วๆ นี้.

กก.ปฏิรูปตำรวจไม่เอาด้วย แยกงานสอบสวนเป็นหน่วยงานใหม่ เสนอกลไกใหม่รวมงานสืบสวน-สอบสวนเข้าด้วยกัน อยู่ใต้สังกัด สตช.ให้อิสระทำงานเต็มที่ ห้ามผู้บังคับบัญชาแทรกแซงการทำสำนวนคดี พร้อมมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงสุดเป็นรอง ผบ.ตร. 20 ก.ย. 2560 13:31 20 ก.ย. 2560 14:15 ไทยรัฐ