วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เริ่มใช้ธนบัตรที่ระลึก ร.9 คนสนใจจำนวนมาก แห่แลกคึกคัก

20 ก.ย. เริ่มใช้แล้วธนบัตรที่ระลึก ร.9 สำหรับหมุนเวียนทั่วไป ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก มาแลกประเภท 50 บาท และ 20 บาท ที่เคาน์เตอร์แบงก์พาณิชย์ ส่วน 1,000 บาท 500 บาท และ 100 บาท ถอนผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยธนบัตรประเภท 1,000 บาท 500 บาท และ 100 บาท สามารถถอนผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศ ขณะที่ธนบัตรประเภท 50 บาท และ 20 บาท สามารถแลกที่ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนมาแลกธนบัตรดังกล่าวเป็นไปอย่างคึกคัก โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีประชาชนให้ความสนใจหลั่งไหลมาแลกธนบัตรกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ สามารถแลกธนบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ตามช่องทางปกติผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม และทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารได้ทั่วประเทศ

ส่วนบรรยากาศที่ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรใหม่นี้ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับธนบัตรชุดใหม่นี้ จะมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน และได้เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ คือ การเรืองแสงบริเวณเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง ส่วนภาพด้านหลังธนบัตรได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วยรัชสมัยของพระองค์ท่าน ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตาในแต่ละช่วงพระชนมพรรษา และทำให้ย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์, ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ, ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร, ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในด้านต่างๆ และธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย.

20 ก.ย. เริ่มใช้แล้วธนบัตรที่ระลึก ร.9 สำหรับหมุนเวียนทั่วไป ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก มาแลกประเภท 50 บาท และ 20 บาท ที่เคาน์เตอร์แบงก์พาณิชย์ ส่วน 1,000 บาท 500 บาท และ 100 บาท ถอนผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศ... 20 ก.ย. 2560 13:19 20 ก.ย. 2560 13:42 ไทยรัฐ