วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบคทีเรียจากป่าพรุ กระตุ้นรากเพิ่มผลผลิต

ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เผยว่า ดินจากป่าพรุมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas sp. สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้ และประเทศญี่ปุ่นมีการนำแบคทีเรียชนิดนี้มาใช้กระตุ้นการเจริญเติบโต เพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชผัก แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ฉีดพ่นทางรากและใบ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดอาการรากเน่าในข้าว ตรึงก๊าซไนโตรเจนในพืช

จากคุณประโยชน์ดังกล่าว ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้มีป่าพรุหลายแห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไทย ทีมวิจัยจึงเก็บตัวอย่างดินพรุที่มีลักษณะร่วนปนเหนียวสีเทาเข้มถึงดำในพื้นที่ อ.เมือง, ร่อนพิบูลย์, พระพรหม, จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ, หัวไทร และเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นำมาคัดแยกเพื่อหาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงฯดังกล่าว

“แม้เชื้อจะมีกระจายอยู่ในดินหลายๆแหล่ง ทั้งในนาข้าว ท้องร่อง ท้องน้ำ ชายฝั่งทะเลหรือแม้แต่ในน้ำเสียจากโรงงาน แต่คุณสมบัติสู้เชื้อจากดินพรุจากป่าได้ไม่ดีนัก หลังเก็บตัวอย่างดินเข้าสู่กระบวนการคัดแยก เริ่มจากผสมน้ำแล้วปั่น แยกตะกอนเซลล์เพื่อหาสารอินทรีย์นำไปเพาะเลี้ยงในหลุมไอโซเลท กระทั่งได้เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่แข็งแรงสุด นำมาผลิตสาร 5-อะมิโนลีวูลินิก (ALA) ในรูปแบบน้ำ แต่การเก็บรักษาค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องเก็บในห้องเย็นและเก็บได้ไม่นาน”

เพื่อให้การนำไปใช้งานได้ง่าย ผศ.ดร.อังคณา จึงพัฒนาให้เป็นผง ด้วยการเติมสารจับ 5-อะมิโน– ลีวูลินิก (ALA) ให้เป็นรูปแบบผงชีวภัณฑ์แกรนูล (granulation) 5-ALA เก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้นาน 2 ปี

เมื่อนำไปทดสอบในแปลงนาข้าวอินทรีย์พันธุ์เล็บนก พื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ใช้ผงชีชวภัณฑ์ 5-ALA ปริมาณ 1 กรัม ผสมน้ำ 1 ลิตรแช่เมล็ดพันธุ์เพื่อกระตุ้นการงอกของรากพืช ก่อนปลูกลงถาดเพาะ และหลังจากปลูกต้นกล้าข้าว 7 วัน ผสมผงชีวภัณฑ์ 5-ALA อัตราเท่าเดิม ฉีดพ่นแปลงนา เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันโรครากเน่า ใบไหม้ ต้นข้าวเจริญงอกงาม เมล็ดข้าวมีน้ำหนักเต็มรวง ได้ผลผลิตเพิ่มจาก 800 กก.ต่อไร่ เป็น 1,000 กก. เกษตรกรสนใจสอบถามได้ที่ 08-6566-3959.

ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เผยว่า ดินจากป่าพรุมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodopseudomonas sp. 20 ก.ย. 2560 13:04 20 ก.ย. 2560 13:10 ไทยรัฐ