วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช้าไป 3 ปี

แผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำ ครบวงจร เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล คสช.ต้องการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

แต่ 3 ปีผ่านไป ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา ทำแก้มลิงเก็บน้ำชั่วคราว ฯลฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซากอย่างยั่งยืน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ใน การประชุม ครม.สัญจร เมื่อวานซืนมีมติเห็นชอบโครงการเมกะโปรเจกต์แก้ปัญหาน้ำโครงการแรกในยุครัฐบาล คสช.

โครงการขุดคลองลัด บางบาล-บางไทร ความยาว 22 กม.

เป็นฟลัดเวย์สายใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ใช้วงเงินลงทุน 1.7 หมื่นล้านบาท โดยประมาณ

คาดว่าโครงการขุดคลองบางบาล-อยุธยา จะใช้เวลาสำรวจออกแบบก่อสร้างเสร็จไม่เกิน 5 ปีจากนี้ไป

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า โครงการขุดคลองลัด บางบาล-บางไทร จะช่วยย่นการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จาก 35 กม. เหลือ 13 กม.

คลองลัดสายนี้ จะช่วยแบ่งน้ำก้อน ใหญ่ไม่ให้ไหลทะลักท่วมเขตเศรษฐกิจจังหวัดอยุธยา ซึ่งมีสภาพเป็นคอขวดได้อีก 1,200 ลบ.เมตรต่อวินาที

พูดง่ายๆคือ ตัดยอดน้ำจากเหนือ ลงไปอ่าวไทยออกไปเป็น 2 ทาง

ทำให้การระบายน้ำจากเหนือ ออกอ่าวไทยเร็วขึ้นอีกเท่าตัว

ความจริงโครงการฟลัดเวย์สายนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารจัดการปัญหาน้ำทั้งระบบ ที่ค้างเติ่งมาตั้งแต่ยุค “รัฐบาลนายกฯปู”

การที่ รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่ เปิดไฟเขียวให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ถือว่าตัดสินใจถูกต้อง แก้ปัญหาถูกจุด เกาถูกที่คัน

เพราะโครงการนี้ไม่ใช่ช่วยป้องกัน น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจอยุธยาอย่างเดียว

ยังช่วยลดพื้นที่ลุ่มภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากได้อีก 1.2 ล้านไร่ ให้สามารถใช้เพาะปลูกได้ตลอดปี

โครงการขุดคลองลัด บางบาล-บางไทร ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งทาง นํ้าสายใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว

แถมยังสามารถเก็บกักนํ้าเพิ่มอีก 25 ล้าน ลบ.เมตร เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงใช้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งได้อย่างพอเพียง

นอกจากนี้ จะก่อสร้างทางหลวงขนาด 6 เลน ยาวตลอด 2 ฝั่งคลอง ตั้งแต่หัวคลองยันท้ายคลอง เพื่อใช้เป็นทางลัดทางเลี่ยงลดปัญหาจราจรติดช่วงผ่านตัวจังหวัดอยุธยา

ข้อสำคัญ เมื่อมีการสร้างฟลัด-เวย์ระบายนํ้าออกอ่าวไทยเร็วขึ้นเท่าตัว ยังช่วยรัฐบาลประหยัดงบจ่ายชดเชยเยียวยาประชาชนในพื้นที่นํ้าท่วมได้อีกหลายพันล้านต่อปี

สรุปว่าโครงการเมกะโปรเจกต์ ขุดคลองลัด บางบาล-บางไทร เส้นเดียว เกิดผลพลอยได้ตามมาอีกบานตะเกียง

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าโครงการขุดคลองใหญ่กว้าง 100 เมตร ยาว 22 กม. จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินในแนวก่อสร้างมากพอสมควร

แต่เนื่องจากที่ดินที่ต้องถูกเวนคืนส่วนใหญ่เป็นท้องไร่ท้องนา ไม่ใช่แหล่งชุมชน ไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ และไม่ใช่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ทำให้การเวนคืนที่ดินไม่ยุ่งหยอย เป็นฝอยขัดหม้อเกินไป

ปั่ดโธ่...ถ้าตัดสินใจสร้างซะตั้งแต่ปีแรก ป่านนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะโยม.


“แม่ลูกจันทร์”

แผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำ ครบวงจร เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาล คสช.ต้องการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แต่ 3 ปีผ่านไป ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา ทำแก้มลิงเก็บน้ำชั่วคราว ฯลฯ 20 ก.ย. 2560 11:11 20 ก.ย. 2560 13:29 ไทยรัฐ