วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนแจกบัตรคนจน 7 จังหวัด เป็น 17 ต.ค.-ดูรายละเอียด ใช้บัตรที่นี่!

กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้มีสิทธิ 7 จังหวัดภาคกลาง เลื่อนแจกบัตรคนจน เป็น 17 ต.ค. จากเดิม 1 ต.ค. เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคพ่วงชิปบัตรแมงมุม ใช้โดยสารรถขสมก.และรถไฟฟ้า พร้อมเผยแพร่คู่มือใช้บัตรอย่างละเอียด...

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนื่องจากผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ Hybrid 2 Chips/บัตรแมงมุม) เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนด แต่การชำระค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรดังกล่าว และต้องควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลสำคัญลงใน chip ของบัตรทีละใบ ก่อนนำไปทดสอบกับเครื่องอ่านบัตร (e-Ticket) ที่จะติดตั้งบนรถโดยสาร ขสมก. จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก

รวมทั้งมีข้อจำกัดทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตบัตรทั้งหมดให้แล้วเสร็จทันการใช้งานในวันที่ 1 ต.ค. 2560 ได้ อย่างไรก็ดี ขณะนี้สามารถผลิตบัตรและทยอยจัดส่งให้หน่วยงานรับลงทะเบียนไปบางส่วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การผลิต การจัดส่ง และการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทั้ง 7 จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานรับลงทะเบียนใน 7 จังหวัดข้างต้น นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากขั้นตอนการผลิตบัตรที่ทำให้ผู้มีสิทธิได้รับบัตร ภายหลังวันที่ 1 ต.ค. 2560 กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือน ต.ค. 2560 ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพ.ย. 2560 เพื่อชดเชยเวลาให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้วงเงินคงเหลือดังกล่าวได้

กรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 2 ส่วนคือ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการแต่ละประเภทมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลผู้มีสิทธิทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง ยังเผยแพร่ คู่มือประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.

กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้มีสิทธิ 7 จังหวัดภาคกลาง เลื่อนแจกบัตรคนจน เป็น 17 ต.ค. จากเดิม 1 ต.ค. เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคนิคพ่วงชิปบัตรแมงมุม ใช้โดยสารรถขสมก.และรถไฟฟ้า พร้อมเผยแพร่คู่มือใช้บัตรอย่างละเอียด... 20 ก.ย. 2560 10:28 20 ก.ย. 2560 14:28 ไทยรัฐ