วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีมใหม่อัยการ

โดย ซี.12

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานอัยการสูงสุด 1 ตุลาคม ปีนี้มีตั้งแต่ส่วนหัวคืออัยการสูงสุดซึ่ง ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ถึงเวลาต้องพ้นจากตำแหน่งไปเป็นอัยการอาวุโส

แล้วได้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่

นอกจากนั้นในตำแหน่งรองๆลงไปคือ รองอัยการสูงสุด และ ผู้ตรวจการอัยการ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นจำนวนมาก จึงขอบันทึกไว้ให้ปรากฏว่าใครกันบ้างที่มาลงในตำแหน่งสำคัญดังกล่าวตามมติ ก.อ.หรือคณะกรรมการอัยการ ดังนี้

ผู้ตรวจการอัยการ ที่มาเป็น รองอัยการสูงสุด มี 4 ราย คือ 1.นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี 2.นางสมสุข มีวุฒิสม 3.นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ 4.นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ ส่วนรายที่ 5.นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป ขึ้นจากอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็น รองอัยการสูงสุด

อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างๆที่ได้เป็น ผู้ตรวจการอัยการ มี 9 ราย ได้แก่ 6.นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน 7.นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา 8.นายสุจิต อ่ำพันธุ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี 9. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการภาค 4 10.นายสุรศักดิ์ รักญาติ อธิบดีอัยการภาค 8 11.นางสาวรจนา เหมะกรม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี 12.นางศรีนิดา พรหมหิตาธร อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 13.นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ อธิบดีอัยการภาค 1 14.นายกิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการภาค 6

ที่เหลือเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ คือ 15.นายอำนวย สุขเกษม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 เป็นอธิบดีอัยการภาค 2 16.นายสมปอง ธานีรัตน์ อธิบดีอัยการภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี 17.นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง เป็น อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ 18.นายพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา 19.นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 20.นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

21.นายชาญชัย โชติเวทธำรง อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา เป็น อธิบดีอัยการภาค 3 22.นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 23.นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองสงขลา เป็นอธิบดีอัยการภาค 9 24.นายวันชาติ สันติกุญชร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ 25.นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 26.นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการภาค 5 27.นายวิสูตร พ่วงใส อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็นอธิบดีอัยการภาค 8 28.นายกัมพล ชัยรัชนีกร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 29.นายเกษม สุกิจบริหาร อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี 30.นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี เป็น อธิบดีอัยการภาค 4

ยังมีรายการย้ายสับเปลี่ยนอธิบดีอัยการและเลื่อนรองอธิบดีอัยการขึ้นเป็นอธิบดีอัยการที่จะต้องนำเสนอต่อไป.

“ซี.12”

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานอัยการสูงสุด 1 ตุลาคม ปีนี้มีตั้งแต่ส่วนหัวคืออัยการสูงสุดซึ่ง ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ถึงเวลาต้องพ้นจากตำแหน่งไปเป็นอัยการอาวุโส 20 ก.ย. 2560 10:14 20 ก.ย. 2560 13:30 ไทยรัฐ