วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บิ๊กตู่" แจง ครม.ได้กลิ่นทุจริตโชย สั่ง “ฉัตรชัย” สางโครงการ 9101

แต่ยังให้เงินเพิ่มเฟส 2 อีก 2.2 พันล้าน

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2560 จำนวน 2,295 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 แยกเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายครัวเรือนละ 5,000 บาท รวม 450,000 ครัวเรือน วงเงิน 2,250 ล้านบาท และอีก 45 ล้านบาทเป็นงบสำหรับการประชุมชี้แจง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น อบรม ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำประเมินผลและการประชาสัมพันธ์ โดยเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพื้นที่ 43 จังหวัด ซึ่งเกษตรกร 1 ครัวเรือนสามารถเลือกกิจกรรมตามโครงการเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่จะดำเนินการได้เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น เช่น การปลูกพืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว์ หรือทำประมง เป็นต้น มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย.2560-เม.ย.2561

“อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า โครงการ 9101 ทั้งที่ ครม.อนุมัติมาก่อนหน้านี้คือ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณ 22,895 ล้านบาท สนับสนุนชุมชนละ 2.5 ล้านบาท และที่อนุมัติใหม่ครั้งนี้อาจจะมีการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส เพราะได้รับข้อร้องเรียนมา จึงได้กำชับให้ไปดูแลในระดับผู้ปฏิบัติให้เงินลงไปถึงมือเกษตรกรโดยตรง”

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งข้อร้องเรียนมาทั้งจากที่ผ่านหน่วยงาน และโดยตรงถึงตนเองว่า การอนุมัติโครงการ 9101 จะมีคณะกรรมการระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และมีคนที่ต้องรวบรวมส่งสำนักงบในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนนี้อาจจะมีการรวมกลุ่มกัน แล้วไปกำหนดว่าเงินควรจะไปอยู่ที่ใคร ส่วนไหน ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงให้ไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า รับทราบเรื่องนี้แล้ว และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีโครงการ 9101 ว่ามีโครงการที่ไหนบ้างที่ไม่โปร่งใส มีการทุจริตในขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ท้ายที่สุดต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ และถ้าไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้จะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร.

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2560 จำนวน 2,295 ล้าน 20 ก.ย. 2560 08:47 20 ก.ย. 2560 09:20 ไทยรัฐ