วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์กรุงเทพปลุกปั้นสตาร์ทอัพสุดกำลัง กรุงศรีโชว์บล็อกเชนโอนเงินเรียลไทม์

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพในระยะยาว โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย โดยธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยศึกษาวิเคราะห์ รวมถึงวางกรอบการพัฒนาในเบื้องต้นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ จากนั้นธนาคารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยวางกลยุทธ์ จัดทำแผนดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านวางแผนการบริหารการเงินและเชื่อมโยงกับตลาด ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนรายกลางและเล็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด การเงิน ระบบบัญชี และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ด้านนายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain’s Interledger) มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศของไออาร์พีซีและคู่ค้าแบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกของภาคธุรกิจไทย จากปกติการโอนเงินต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ ส่วนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่า ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วช่วยให้ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือบริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จำกัด สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น รับสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ.

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ 20 ก.ย. 2560 08:24 20 ก.ย. 2560 08:57 ไทยรัฐ