วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรายได้การท่องเที่ยว 8 เดือน กระจายทั่วไทย 1.72 ล้านล้าน!

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยว 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 60 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทย 23.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สร้างรายได้ให้ประเทศ 1.197 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.47% ส่วนสถานการณ์คนไทยเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. อยู่ที่ 83.70 ล้านคน/ครั้ง (1 คนเที่ยวได้มากกว่า 1 ครั้ง) ขยายตัว 3.30% และก่อให้เกิดรายได้รวม 530,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.95% ส่งผลให้ในภาพรวม 8 เดือนแรก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ รวม 1.727 ล้านล้านบาท ขยายตัว 7.31% และมั่นใจว่าทั้งปี จะสร้างรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.7 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ หากแยกเฉพาะรายได้เดือน ส.ค.60 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3.13 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.66% ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2.26 ล้านคน รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรป เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่มาเที่ยวไทยมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ จีนมาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว อินเดีย ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ ตามลำดับ

ส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก พบว่า จีนยังเป็นประเทศที่ใช้จ่ายสูงสุด ตามด้วยเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ลาว และฮ่องกง ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวรวม 163,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็น 66% ของรายได้รวมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ พบว่า เฉพาะเดือน ก.ค.มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.33 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.46% จากช่วงปีก่อน สร้างรายได้ 76,937 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 4 คาดว่า รายได้ไม่น่าโตต่ำกว่า 10% ซึ่งจะทำให้รายได้ทั้งปีเป็นไปตามเป้า 3 ล้านล้านบาท.

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยว 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 60 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทย 23.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.36% 20 ก.ย. 2560 08:21 20 ก.ย. 2560 08:55 ไทยรัฐ