วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.ตากสินฟรี WIFI ให้บริการประชาชน

นพ.พิชญา นาควัชระ ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ โรงพยาบาลตากสินมีความต้องการเปิด Internet ไร้สายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย ค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ และในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาอีกด้วย.

นพ.พิชญา นาควัชระ ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิต 20 ก.ย. 2560 03:06 20 ก.ย. 2560 03:06 ไทยรัฐ