วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หารือลดค่ารถไฟฟ้าช่วงพระราชพิธี

คมนาคมให้ รฟม.นัดถก BTS, แอร์พอร์ตลิงก์-พร้อมขยายเวลาให้บริการ

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบ รฟม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่องการกำหนดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภายในสัปดาห์นี้ รฟม.จะเชิญบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด, บริษัทบีทีเอส และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ประชุมหารือเรื่องการกำหนดราคาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เบื้องต้น รฟม.ได้วาง ไว้ 2 แนวทาง คือ การยกเลิกการเก็บค่าโดยสารในวันพระราชพิธีทุกระบบรถไฟฟ้า และการกำหนดค่าโดยสารให้เป็นราคาเดียวกัน เช่น 20 บาทตลอดสาย ทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน บีทีเอส และแอร์พอร์ตลิงก์ เพื่อลดปัญหาการต่อแถวซื้อตั๋ว โดยจะเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุด เพื่อให้แต่ละหน่วยนำผลสรุปไปเสนอต่อคณะกรรมการ หรือบอร์ด พิจารณาเห็นชอบ

นายฤทธิกากล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการพิจารณาขยายเวลาให้บริการ จากเวลา 24.00 น. จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รวมถึงการเพิ่มขบวนรถ หรือปรับความถี่การเดินรถให้สอดคล้องกัน พร้อมกำหนดวันในการให้บริการกรณีพิเศษจำนวน 3 วันหรือ 5 วัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการลดค่า โดยสาร จะไม่กระทบต่อสัญญาการเดินรถกับบริษัท BEM เพราะเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำอยู่แล้ว.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบ รฟม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่องการกำหนดค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง 20 ก.ย. 2560 03:03 20 ก.ย. 2560 03:03 ไทยรัฐ