วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฯ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง และอนุมัติให้ รมว.วธ.ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยลงนามในข้อริเริ่มซึ่งมีประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วม โดยจะมีพิจารณารับรองและลงนามในเอกสารข้างต้นในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ในวันที่ 22-26 ก.ย. ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้อริเริ่มหนิงโปฯมีสาระสำคัญที่ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ จะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ 1.การยอมรับในบทบาทความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง 2.การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือข้ามพรมแดนของ 6 ประเทศสมาชิก 3.การบริหารวัฒนธรรมของ 6 ประเทศสมาชิก 4.การร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะ และบริหารจัดการมรดก และ 5.การพิจารณาที่จะดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือที่ 6 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง 20 ก.ย. 2560 03:00 20 ก.ย. 2560 03:00 ไทยรัฐ