วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดอิสระจี้รัฐเพิ่มงบอุ้มเด็กจน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ...ตามมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่แรกเกิดจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา 3.เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพแต่ขาดแคลนทรัพย์ 4.การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ โดยตั้งเป้าไว้ 4 ล้านคนต่อปี และคาดว่าจะขจัดปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาไทยได้ภายใน 10 ปี พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีเม็ดเงินที่เพียงพอ จากเดิมที่รัฐจัดสรรเงินเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพียง 3,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 0.5% จากงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศ ให้เพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 5% ต่อปี หรือเพิ่มเป็น 10 เท่าตัว

ด้าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โฆษกคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะอนุกรรมการกองทุนจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น 18 ต.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ และ 21 ต.ค. ที่ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจะนำมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดยตั้งเป้าจะเสนอ ครม.ภายในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนที่ข้อห่วงใยเรื่องการตรวจสอบเนื่องจากมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากนั้น ได้มีการวางแนวทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ และอาจมีการเสนอให้ผู้จัดการและรองผู้จัดการทุนยื่นแสดงทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย.

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 ก.ย. 2560 02:58 20 ก.ย. 2560 02:58 ไทยรัฐ