วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

TMA เปิดเวทีผู้หญิงมากความสามารถ เผยมุมมองทำงาน-การดำเนินชีวิต

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA จัดงาน Women’s Leadership Forum 2017-Thailand เปิดเวทีผู้หญิงมากความสามารถ เผยมุมมอง-ข้อคิดจากประสบการณ์ ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวว่า TMA ร่วมกับสถาบัน International Association of Exhibitions and Events (IAEE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน Women’s Leadership Forum 2017 - Thailand ในวันที่ 28 ก.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ที่ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อเผยแพร่แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางในการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพ

ทั้งนี้บทบาทผู้หญิงในสังคมปัจจุบันมีความชัดเจนมากกว่าอดีตหลายเท่าตัว และยังมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจภาพรวมและสังคมโดยรอบ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่างให้การยอมรับผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้แสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

"สิ่งที่น่าสนใจคือ เธอเหล่านั้นมีจุดยืนอย่างไรและมีแนวคิดอย่างไร ดังนั้นเราจะมาคุยกันว่าแต่ละท่านมีหลักการ รวมถึงแนวคิดอย่างไร ในการดำเนินชีวิตในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าในเวลาแห่งอุปสรรคปัญหาหรือในเวลาแห่งความสำเร็จ ซึ่งแต่ละท่านที่ให้เกียรติมาพูดคุยกัน จะมีแนวทางของตนเองที่จะก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจ เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ การเป็นเจ้าของกิจการ ไปจนถึงนักการทูตชั้นนำ" น.ส.วรรณวีรา กล่าว

สำหรับผู้นำที่ TMA ได้คัดเลือกมาขึ้นเวที Women’s Leadership Forum 2017-Thailand มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ 12 คน อาทิ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดหญิงคนแรกของกระทรวงการต่างประเทศ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจกว่า 40 ปี นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ น.ส.วิไลพร ทวีลาภพันทอง และ น.ส.พิรดา เตชะวิจิตร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทย เป็นต้น.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA จัดงาน Women’s Leadership Forum 2017-Thailand เปิดเวทีผู้หญิงมากความสามารถ เผยมุมมอง-ข้อคิดจากประสบการณ์ ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต 19 ก.ย. 2560 19:12 19 ก.ย. 2560 20:15 ไทยรัฐ