วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวนำเบี้ยประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษี มีผลย้อนถึง 1 ม.ค.60

ครม.มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ประกันตนนำเบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เชื่อรัฐไม่เสียประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย...

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ ตามการเสนอของกระทรวงการคลัง โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ วงเงินตามการจ่ายจริง หรือไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตที่ยังไม่เต็มวงเงิน 1 แสนบาท สามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพิ่มเติม เพื่อให้เต็มวงเงินการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี โดยให้มีผลย้อนหลังการซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่าการเพิ่มวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐลดงบประมานในส่วนของการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เสียประโยชน์ แต่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยได้มากขึ้น.

ครม.มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ประกันตนนำเบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เชื่อรัฐไม่เสียประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย... 19 ก.ย. 2560 18:40 19 ก.ย. 2560 18:56 ไทยรัฐ