วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวตั้ง 'ประสาร มหาลี้ตระกูล' นั่งอธิบดีกรมคุก

ครม.เห็นชอบตั้ง "ประสาร มหาลี้ตระกูล" นั่งอธิบดีคุมประพฤติ ให้ "อุมาพร สุขม่วง" อธิบดีวิทยาศาสตร์ "สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์" เป็น อธิบดีกรมพินิจฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายพีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค 15 เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค 1 เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายพิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค 4 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบให้ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายสุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.เห็นชอบตั้ง "ประสาร มหาลี้ตระกูล" นั่งอธิบดีคุมประพฤติ ให้ "อุมาพร สุขม่วง" อธิบดีวิทยาศาสตร์ "สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์" เป็น อธิบดีกรมพินิจฯ 19 ก.ย. 2560 17:40 19 ก.ย. 2560 18:24 ไทยรัฐ