วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานมนุษย์มีหนาว

คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆกับการเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายๆอาชีพ ทั้งงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งที่ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส ได้นำหุ่นยนต์มาช่วยงานในฟาร์ม โดยเฉพาะ ให้อาหารวัวในโรงวัว โดยทุกวันเจ้าหุ่นยนต์จะมาให้อาหารสัตว์ เช่น พวกฟางหญ้าอ่อน เป็นความสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่าย ค่าจ้างแรงงานลงไป.

คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆกับการเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายๆอาชีพ ทั้งงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งที่ฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส 19 ก.ย. 2560 15:40 19 ก.ย. 2560 15:40 ไทยรัฐ