วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชื่อฮิตของฝรั่ง (1)

ผู้อ่านท่านหนึ่งอยากให้ผมรับใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (อีกครั้ง) บอกว่าจะเอาไปตั้งเป็นชื่อเล่นหรือชื่อกลางให้ลูกชาย อนาคตจะได้ไปติดต่อสื่อสารกับโลกสากล โดยไม่มีความลำบากในการถูกเรียกชื่อ ผมขอเรียนว่า คนแต่ละประเทศ แต่ละยุค จะฮิตตั้งชื่อไม่เหมือนกัน ผมไปค้นสถิติในอินเตอร์เน็ต พบว่าคนอังกฤษชอบตั้งชื่อลูกชายกันอย่างนี้ครับ

ค.ศ.1700 ชื่อที่ฮิตที่สุดสำหรับเด็กผู้ชายคือ John, William, Thomas, Richard, James, Robert, Joseph, Edward, Henry และ George

ค.ศ.1800 พบว่าคนอังกฤษชอบตั้งชื่อเรียงจาก 1 ไป 10 อย่างนี้ครับ William, John, Thomas, James, George, Joseph, Richard, Henry, Robert และ Charles

ผมมีสถิติตั้งชื่อของคนอังกฤษทุก 10 ปี แต่เอาทั้งหมดมาลงไม่ไหว ลองดูตัวอย่างชื่อเด็กผู้ชายใน ค.ศ.1950-1959 ซึ่ง 10 อันดับแรกคือ David, John, Peter, Michael, Alan, Robert, Stephen, Paul, Brian, และ Graham

ส่วนฝรั่งออสเตรเลีย ค.ศ.1950-1959 ชอบตั้งชื่อลูกชาย 10 อันดับแรกดังนี้ John, Peter, Michael, David, Robert, Stephen, Paul, Phillip, Christopher และ Ian

ค.ศ.1970-1979 คนออสเตรเลียตั้งชื่อลูกชาย 10 อันดับแรกดังนี้ Stephen, Mark, Paul, Andrew, David, Richard, Matthew, Daniel, Christopher และ Darren คนออสเตรเลีย ค.ศ.1990-1999 ตั้งชื่อลูกผู้ชายอย่างนี้ครับ Matthew, Daniel, Michael, Thomas, Benjamin, James, Samuel, Nicholas, Joshua และ Christopher.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

ผู้อ่านท่านหนึ่งอยากให้ผมรับใช้ชื่อภาษาอังกฤษ (อีกครั้ง) บอกว่าจะเอาไปตั้งเป็นชื่อเล่นหรือชื่อกลางให้ลูกชาย อนาคตจะได้ไปติดต่อสื่อสารกับโลกสากล โดยไม่มีความลำบากในการถูกเรียกชื่อ ผมขอเรียนว่า คนแต่ละประเทศ แต่ละยุค 19 ก.ย. 2560 11:05 19 ก.ย. 2560 11:29 ไทยรัฐ