วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017

โดย ซี.12

ช่วงนี้กำลังจะมีงานใหญ่ที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งแล้ว คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017

ทั้งนี้ มีแนวคิดว่า Digital Transformation Thailand โลกเปิดเราปรับ ประเทศเปลี่ยน โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ต้องเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดดิจิทัลพาร์ค ดิจิทัลคอมมูนิตี้และสมาร์ทซิตี้ ด้วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นเรื่องการผลักดันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ให้เกิดความพร้อมรับมือ มองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงสู่เวทีโลก

การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน ตลอดจนรวมพลังคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ได้ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะศึกษาในการใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านธุรกิจและในชีวิตประจำวันได้ และสร้างระบบนิเวศที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถสร้างการเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในเชิงธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมงานสามารถรับสิทธิพิเศษในการเดินทางไปกับ Grab Taxi ด้วยการรับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท เพียงใส่รหัสส่วนลด BBGRAB รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการใช้บริการไปหรือกลับ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพียง 2,000 สิทธิเท่านั้น

นับเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว อย่าพลาด.

“ซี.12”

ช่วงนี้กำลังจะมีงานใหญ่ที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งแล้ว คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 19 ก.ย. 2560 11:02 19 ก.ย. 2560 11:41 ไทยรัฐ