วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคกว่านรวมพลังตั้ง "ศูนย์สุขภาพชุมชน"

ทฤษฎีการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต้องเริ่มจากการพัฒนาชีวิตชาวชุมชนให้ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง...!

ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการกินและออกกำลังกาย

วันนี้ ชุมชนโคกว่าน ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ผ่านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งยืนอยู่ได้ในสังคม เมื่อคิดทำสิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพ จึงนำเข้าสู่กระบวนการระดมความคิดเห็นรับฟังเสียงประชาชน

นายวีรศักดิ์ ตรีโชติ ประธานชุมชนโคกว่าน กล่าวว่า เมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้ว จึงรวมกลุ่มทำกิจกรรม Fitness เปิดเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชน แล้วใช้รายได้จากการจัดผ้าป่าสามัคคีและงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลส่งเสริมสุขภาพ นำไปจัดหาเครื่องออกกำลังกายในร่มชนิดต่างๆไว้ภายในศูนย์แห่งนี้

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชาวชุมชนเทศบาล ต.ท่ายาง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมนี้ได้ยึดหลักการ “จากชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชน โดยคนดีมีแบ่งปันฉันพี่น้อง” ในการทำงาน

ในที่สุดจึงเกิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ไม่มีการจัดเก็บค่าสมาชิกหรือค่าใช้บริการใดๆทั้งสิ้น

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเล็ก ต.ท่ายาง กล่าวว่า เทศบาลมีชุมชนในความดูแล 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น ชุมชนโคกว่าน ใจกลางพื้นที่เทศบาลแห่งนี้ ซึ่งใกล้กับลาน 100 ปี “สมเด็จย่า”

โดยลานแห่งนี้ก่อนออกไปทำงานประชาชนจะใช้เวลาช่วงเช้าเข้าไปเดินวิ่งออกกำลังกายกลางแจ้ง และหลังเลิกงานตอนเย็นจะกลับมาเต้นแอโรบิกร่วมกันวันละ 1 ชั่วโมง

ศูนย์สุขภาพชุมชนโคกว่านที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ชาวชุมชนออกกำลังกายเพื่่อสุขภาพห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคไขมันอุดตัน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ

ที่สำคัญ การได้ไปออกกำลังกายพบปะพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในศูนย์สุขภาพแห่งนี้ ย่อมเกิดเป็นความรักสามัคคีจนกลายเป็นพลังชุมชนเข้มแข็ง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ...!

ไพศาล นันทสุทธิวานิช

ทฤษฎีการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต้องเริ่มจากการพัฒนาชีวิตชาวชุมชนให้ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง...! ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการกินและออกกำลังกาย วันนี้ ชุมชนโคกว่าน ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ 19 ก.ย. 2560 10:25 24 ก.ย. 2560 09:09 ไทยรัฐ


advertisement