วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แซงคิว

หน้าที่สำคัญที่ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. และ คณะ “ต้อง” รีบดำเนินการ

คือเร่งยกร่าง ก.ม.ลูกเกี่ยว กับการเลือกตั้งที่ยังค้างเติ่งอีก 2 ฉบับ

1, ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และ 2, ร่าง พ.ร.บ.ลากตั้ง ส.ว. ให้คลอดออกมาประกาศใช้โดยเร็ว

เพื่อให้สังคมไทยเกิดความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งใหม่จะต้องเกิดขึ้นภายในปีหน้าอย่างแน่นอน!!

แต่แทนที่ กรธ.จะเร่งทำร่าง ก.ม.เลือกตั้ง ส.ส. และลากตั้ง ส.ว.ให้เสร็จเร็วๆ

กลับมีร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับ ที่สำคัญน้อยกว่า เร่งด่วนน้อยกว่า ขึ้นมาแซงคิว

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า ร่าง พ.ร.บ.ลูกทั้ง 2 ฉบับ ที่ กรธ.ยกร่าง เสร็จรวดเร็วทันใจคือ...

1,ร่าง ก.ม.ลูกว่าด้วย ป.ป.ช. กำหนดให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันทั้ง 9 คน สามารถดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.ต่อไป

แต่หากกรรมการ ป.ป.ช.มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ ต้องพ้นตำแหน่งตามกติกา

และจะต้องสรรหากรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ เสียบแทนโควตาที่ว่างลง

2,ร่าง ก.ม.ลูกว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี

และให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ยกเว้น...ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามสเปกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ต้องพ้นตำแหน่งไปตามกติกา

คำถามคือ เหตุใด กรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันจึงไม่โดนเซ็ตซีโร่เหมือน กกต. และ กสม.??

ทั้งที่ ป.ป.ช. กกต. และ กสม. ก็เป็นองค์กรอิสระเหมือนกัน ทำไมจึงกำหนดกติกาแตกต่างกัน??

ประเด็นนี้ต้องมีเหตุผลชี้แจงให้ชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า แม้กรรมการ ป.ป.ช.และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุด ปัจจุบัน จะไม่ต้องโดนเซ็ตซีโร่เหมือน กกต. และ กสม.

แต่เมื่อเอาคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ไปตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ ป.ป.ช. และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน

ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงสเปกหลายคน

เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน จาก 9 คน นั่งเก้าอี้ยาวเกิน 9 ปี

ที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ เพราะอานิสงส์คำสั่ง ม.44 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อวีซ่าชั่วคราว

เมื่อ พ.ร.บ.ศาลธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ตุลาการ 5 คนต้องเก็บฉากกลับบ้านทันที

ส่วนตุลาการอีก 3 คนก็มีปัญหาคุณสมบัติเช่นกัน เนื่องจากดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ไม่ถึง 5 ปี

ฉันใดก็ฉันนั้น กรรมการ ป.ป.ช. 9 คนก็มีปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ ถึง 5 คน

เช่น ...พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.คนดัง ซึ่งพ้นตำแหน่งข้าราชการการเมืองไม่เกิน 10 ปี

และกรรมการ ป.ป.ช.อีก 4 คน ก็เป็นอธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยราชการไม่ถึง 5 ปี

สรุปว่าถึงไม่โดนเซ็ตซีโร่ ก็ต้องตกเก้าอี้กันระนาว.


“แม่ลูกจันทร์”

หน้าที่สำคัญที่ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. และ คณะ “ต้อง” รีบดำเนินการ คือเร่งยกร่าง ก.ม.ลูกเกี่ยว กับการเลือกตั้งที่ยังค้างเติ่งอีก 2 ฉบับ 19 ก.ย. 2560 10:09 19 ก.ย. 2560 12:29 ไทยรัฐ