วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดแรงซื้อกองทุน LTF-RMF ดันดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้จบที่ 1,668 จุด

บลจ. กรุงไทย คาดแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง รับอานิสงค์นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้าเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น คาดแรงซื้อกองทุน LTF-RMF ดันดัชนีปลายปีนี้จบที่ 1,668 จุด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 ยังขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐมีเม็ดเงินเบิกจ่ายเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ หลังมีการทยอยประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการในปีที่ผ่านมา และปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งปลายปีหน้าอาจมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนฟื้นตัวตามไปด้วย

"โดยคาดว่า ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,758 จุด และสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,668 จุด จากแรงซื้อกองทุน LTF/RMF ที่เข้ามาในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาหุ้นขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาทะลุ 1,600 จุด"

ล่าสุด บลจ.เตรียมเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) ในวันที่ 20-26 ก.ย. 60 เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดเอ็มเอไอ และตลาดรองอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ที่มีการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ผสมผสาน Top-Down ในการปรับสัดส่วนการลงทุน การประเมินระยะเวลาในการลงทุน จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ Bottom–Up ในการคัดสรรหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโต โดยคาดว่าบริษัทจะลงทุนในหุ้น ประมาณ 20-30 บริษัท มุ่งเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีอัตราการเติบโตสูง หุ้นที่ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อ การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการส่งออกที่ฟื้นตัว หุ้นที่ได้รับผลดีจากนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่  

อย่างไรก็ตาม กองทุน KTBTHAICG จะแบ่งรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่วนหนึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้น.

บลจ. กรุงไทย คาดแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง รับอานิสงค์นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้าเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น คาดแรงซื้อกองทุน LTF-RMF ดันดัชนีปลายปีนี้จบที่ 1,668 จุด 19 ก.ย. 2560 09:44 19 ก.ย. 2560 10:25 ไทยรัฐ