วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แม่ทัพเรือ' วางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด

"แม่ทัพเรือ" นำคณะวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อรองรับโครงการพัฒนาประเทศตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 2559–2563 ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 ก.ย. 60 ที่ท่าเรือจุกเสม็ด พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ณ บริเวณการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาประเทศตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล EEC : Eastern Economic Corridor และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ พ.ศ. 2559–2563 โดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ด้วยการขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6 ให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถรองรับการให้บริการท่าเรือแก่เรือรบทางทหาร และเชิงพาณิชย์แก่ เรือสินค้า และ เรือเฟอร์รี่ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และเพิ่มทางเลือกเสริมการขนส่งทางบก

โดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ และระบบโลจิสติกส์ทางน้ำเชื่อมโยงเมืองชายฝั่ง ด้วยการพัฒนาท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ดังนั้น เพื่อความสะดวก และสามารถรองรับการใช้บริการของผู้เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมากับเรือ และผู้ใช้บริการในบริเวณท่าเรือต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 อาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่โครงการ ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1. อาคารผู้โดยสาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ในการรองรับผู้เดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งทั้งรถยนต์ หรือประเภทล้อเลื่อนอื่นๆ โดยภายในอาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วย Souvenir Shops Food Court Ticket counters Restrooms Boarding area & Waiting area
2. ปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนขึ้นลงเรือเฟอร์รี่ของผู้โดยสาร และรถยนต์บริเวณหน้าท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่ (เป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการงานปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 6) ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถยนต์ (Parking Lots) Internet Zone Accommodations

สำหรับโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 6 ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีบริเวณพื้นที่ ขนาด 150 x 150 เมตร บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 6 ปัจจุบันติดกับร่องน้ำ ท่าเรือจุกเสม็ดฯ มีการดำเนินการได้แก่ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ความกว้าง 13 เมตร ความยาว 75 เมตร จำนวน 2 สะพาน แต่ละสะพานสามารถเทียบเรือได้ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งทำให้ได้ท่าเทียบเรือ จำนวน 4 ท่า (กำหนดเป็นท่าเทียบเรือหมายเลข 61, 62, 63 และ 64) แต่ละท่ารองรับเรือขนาดความกว้างตัวเรือ 15 เมตร ความยาว 80 เมตร ระวางขับน้ำไม่เกิน 2,500 ตัน สะพานเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 5 ตันต่อตารางเมตร ทั้งนี้ แต่ละท่ามีความลึกน้ำหน้าท่า ดังนี้
- ท่าเทียบเรือหมายเลข 61 มีความลึกน้ำหน้าท่าประมาณ 10 เมตร
- ท่าเทียบเรือหมายเลข 62 มีความลึกน้ำหน้าท่าประมาณ 9 เมตร
- ท่าเทียบเรือหมายเลข 63 มีความลึกน้ำหน้าท่าประมาณ 7 เมตร
- ท่าเทียบเรือหมายเลข 64 มีความลึกน้ำหน้าท่าประมาณ 5 เมตรสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้น ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า 220 V. 50 Hz. 1 เฟส ระบบโทรศัพท์ ระบบน้ำจืดและระบบน้ำดับเพลิง (หัวจ่าย 2 1/2 นิ้ว) สำหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 63 และ 64 และบริเวณพื้นที่โดยรอบมีแผนงานขุดลอกให้มีความลึกน้ำไม่ต่ำกว่า 9 เมตร และสามารถรองรับเรือเฟอร์รี่ได้ด้วย
"แม่ทัพเรือ" นำคณะวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อรองรับโครงการพัฒนาประเทศตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 2559–2563 19 ก.ย. 2560 09:32 19 ก.ย. 2560 10:19 ไทยรัฐ