วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยยุทธศาสตร์เกษตรแปรรูป “อุตตม” ปั้นหลักสูตรสอนงาน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 19 ก.ย. นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะยกประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่จะเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่ขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี และเกษตรกร ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อความยั่งยืน โดยกระทรวงฯ อยู่ระหว่างทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เสนอให้ ครม.เห็นชอบต่อไป

“หลังจากที่เสนอยุทธศาสตร์หุ่นยนต์แล้ว ก็กำลังมองว่าจะแยกยุทธศาสตร์อาหาร ออกจากเกษตรแปรรูป เป็น 2 ยุทธศาสตร์โดยต้องทำแผนที่ลงลึก ในแต่ละกลุ่มเช่น อุตสาหกรรมเกษตรก็ต้องมองไปที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สมุนไพร ยา โดยเฉพาะสมุนไพรมีกว่า 5,000 ชนิด ยังสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกมาก”

นอกจากนี้ กระทรวงฯ เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางที่จะรองรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพราะแผนพัฒนาแต่ละอุตสาหกรรม ต้องมองในเรื่องของคน เช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่กำหนดเป้าหมายพัฒนาบุคลากรไว้ชัดเจนว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะพัฒนา 1,200 คน ดังนั้น อุตสาหกรรมอื่นๆก็ต้องมองเช่นกัน.

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 19 ก.ย. 2560 08:37 19 ก.ย. 2560 08:49 ไทยรัฐ