วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนสินค้าออร์แกนิค

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิคฟู้ด ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันนโยบายเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค) ของกระทรวงพาณิชย์ หลังจากที่กระทรวงฯ ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี 60-64 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์

“กระทรวงฯ จะผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากขึ้น โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้ แนะนำการเพาะปลูก การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และเหลือทั้งช่องทางการจำหน่ายในห้างค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลักดันให้มีการส่งออกได้เพิ่มขึ้น”

นางอภิรดีกล่าวว่า ได้ตั้งเป้ามูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ 20% จากปัจจุบัน 2,700 ล้านบาท เป็นการส่งออกราว 1,100 ล้านบาท และมูลค่าตลาดในประเทศ 1,600 ล้านบาท โดยปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โลกมีมูลค่าสูงราว 3 ล้านล้านบาท มีอัตราขยายตัวปีละ 20% จึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เพราะมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเหตุที่ผู้บริโภคทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปราศจากสารเคมี หรือสารพิษตกค้าง.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะเกษตรกร ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิคฟู้ด... 19 ก.ย. 2560 08:28 19 ก.ย. 2560 09:11 ไทยรัฐ