วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จัดพิธีตักบาตร ถนนข้าวสารงดงาม

ภาพจาก:เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เวลา 07.30 น. ที่หน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป รองปลัด กทม.กล่าวว่า กิจกรรมการตักบาตรเป็นหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของถนนข้าวสาร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามให้ชาวต่างชาติได้เห็นและเกิดความประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามที่แท้จริงของชาวไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำให้ถนนข้าวสารกลับคืนสู่ความงดงาม.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เวลา 07.30 น. ที่หน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป... 19 ก.ย. 2560 03:09 19 ก.ย. 2560 03:09 ไทยรัฐ